ตรัง หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ตรัง หางานตรัง รับสมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตรัง หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ตรัง หางานตรัง รับสมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ตรัง Ø
หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงานตรัง


เลขที่ประกาศ : 080166

Admin

Admin

งานประจำ : เงินเดือน 12000+++

งานประจำ : 12000+++ ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
ดูแลเฟสบุ๊คของบริษัท และสื่อโซเชียลมีเดียอื่น ๆ
ต้องชำนาญการใช้เฟสบุ๊ค และสื่อโซเชียลมีเดียอื่น ๆ จริง (ไม่ต้องให้สอน สามารถสอนคนอื่นได้)
สามารถดูแลภาพรวมเว็ปไซด์บริษัท รวมถึงรับผิดชอบเรื่องการลงประกาศทรัพย์สินให้ลูกค้าได้ด้วย
สามารถดูแลเรื่องการตัดต่อโปรแกรม photo shop และโปรแกรม AI ได้เป็นอย่างดี
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 076269

เจ้าหน้าที่สโตร์

เจ้าหน้าที่สโตร์

งานประจำ : เงินเดือน 14,000 บ.

งานประจำ : 14,000 บ. ตรัง เมืองตรัง นาท่ามเหนือ
1. จัดทำรายชื่อสินค้า MIN-MAX ตามความต้องการของแต่ละแผนก
2. สั่งซื้อสินค้าให้เป็นไปตาม MIN-MAX และทันตามความต้องการใช้งาน
3. ตรวจรับสินค้าตามหลักเกณฑ์ และจัดเก็บสินค้าอย่างถูกต้อง
4. เบิกจ่ายสินค้าให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กำหนด
5. จัดทำสรุปรายงานสต๊อกประจำเดือน พร้อมตรวจนับสต๊อกประจำเดือน
6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075804

ช่างไฟ กล้องวงจรปิด

ช่างไฟ กล้องวงจรปิด

งานประจำ : เงินเดือน 9,000-15,000

งานประจำ : 9,000-15,000 ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง
- เดินสายกล้องวงจรปิด
- เดินระบบไฟ
- เดินระบบ LAN
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075803

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-15,000

งานประจำ : 12,000-15,000 ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง
บัญชีลูกหนี้
- ทำบัญชีลูกหนี้ วางบิล ตามหนี้ รายงาน
- รวบรวมเอกสารส่ง สนง.บัญชี ตรวจสอบความถูกต้อง
- ตรวจสอบรายการขายประจำวัน
- ทำงบกำไรขาดทุน
- สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้
- มีประสบการณ์
- สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้

บัญชี เจ้าหนี้
- ทำบัญชีเจ้าหนี้
- ทำบัญชีค่าใช้จ่าย รายงานสรุป
- รวบรวมเอกสารส่ง สนง.บัญชี ตรวจสอบความถูกต้อง
- ตรวจนับ stock
- ตรวจบัญชีรายรับประจำวัน
- สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้

หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 075805

ช่างคอมพิวเตอร์

ช่างคอมพิวเตอร์

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-15,000(ไม่รวมค่าคอ

งานประจำ : 12,000-15,000(ไม่รวมค่าคอ ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง
มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
สามารถประกอบ PC ,ลง windows และโปรแกรมทั่วไปได้
สามารถแก้ปัญหาอาการเสียได้
สามารถเดินระบบไฟ ระบบแลนด์ได้
มีประสบการณ์ สามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 074280

ผู้จัดการแผนกบัญชี

ผู้จัดการแผนกบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 18,000-22,000

งานประจำ : 18,000-22,000 ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง
- ออกแบบระบบบัญชี
- จัดทำงบประมาณ วางแผนภาษีอากร
- ให้คำแนะนำปรึกษา สอนงานแก่พนักงานบัญชีในสายงาน
- ควบคุม จัดการระบบงานบัญชีให้มีประสิทธิภาพ
- จัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน และวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเสนอผู้บริหารระดับสูง
- กำกับและดูแล ติดตามการชำระหนี้จากลูกหนี้การชำระหนี้ต่างๆ
- วิเคราะห์ ตรวจสอบรายการผิดปกติหรือรายการที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 071852

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ตรัง เมืองตรัง นาโต๊ะหมิง
1.ดูแลและตรวจสอบคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิต
2. ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070763

เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ (ด่วน)

เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
รับผิดชอบเรื่องเงิน ประจำเคาเตอร์ขายสินค้า แนะนำสินค้าได้ในเบื้องต้น
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070758

วิศวกรโยธา

วิศวกรโยธา

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์ในก

งานประจำ : ตามประสบการณ์ในก ตรัง ห้วยยอด ห้วยยอด
งานปรับปรุง ก่อสร้าง สถานีบริการน้ำมัน
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070181

ผู้ช่วยผู้จัดการ

ผู้ช่วยผู้จัดการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง
- ประสานงานภายใน/ภายนอก องค์กร
- ควบคุมตารางงานให้เป็นไปตามที่กำหนด
- จัดการเอกสาร สรุปงาน รวมถึงวางแผนตารางงาน
- แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
- หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 069783

Sales Admin

Sales Admin

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง เมืองตรัง นาท่ามเหนือ
1. การประสานงานธุรการ
- การจัดทำและตรวจสอบเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
- การจัดทำและตรวจสอบรายการ Stock สินค้าและวัสดุสิ้นเปลือง ที่มีการเข้า - ออก พร้อมจัดทำรายงานส่งให้กับสำนักงานส่วนกลาง
- การจัดทำและตรวจสอบการทำงานของพนักงาน พร้อมกับจัดทำรายงานส่งให้กับสำนักงานส่วนกลาง
2. งานขายสินค้า
- ติดต่อประสานงานขายสินค้าแก่ลูกค้า
- ทำรายการขายสินค้าให้แก่ลูกค้า
- รับรายการการสั่งซื้อสินค้า
3. งานธุรการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068615

ช่างซ่อมบำรุง

ช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามคุณสมบัติและโ

งานประจำ : ตามคุณสมบัติและโ ตรัง เมืองตรัง นาท่ามเหนือ
1. ดูแลตรวจเช็คและซ่อมบำรุง เตาอบทั้งหมดในโรงงาน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
2. เตรียมความพร้อมในการซ่อมบำรุงในกรณีฉุกเฉิน
3. ตรวจเช็คเตาอบตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือน
4. ตรวจเช็คการทำงานของระบบเตาอบตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือน
5. สนับสนุนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง
6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066871

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 13000++ หรือตามตกลง

งานประจำ : 13000++ หรือตามตกลง ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
ดูแลจัดการคลังสินค้า ตรวจรับสินค้าเข้าออก ประจำสาขา จัดทำรายงานการเคลื่อนไหวของสินค้าประจำเดือน
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066872

หัวหน้าส่วนคลังสินค้า

หัวหน้าส่วนคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 15000++ หรือตามตกลง

งานประจำ : 15000++ หรือตามตกลง ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
บริหารงานคลังสินค้า ทุกสาขาขององค์กร
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066863

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง ตามประสบก

งานประจำ : ตามตกลง ตามประสบก ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
บริหารงานในสายงานทรัพยากรบุคคลขององค์กร
งานสรรหาบุคคล / ฝึกอบรม / บริหารค่าตอบแทน / ติดต่อหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066867

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง ตามประสบก

งานประจำ : ตามตกลง ตามประสบก ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
บริหารจัดการงานในสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
ประสานงานกับสายงานที่เกี่ยวข้องต่างสาขา
บริหารงานจัดการทั่วไปดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสาขา
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066868

ผู้ช่วยฝ่ายขายและหัวหน้าร้าน

ผู้ช่วยฝ่ายขายและหัวหน้าร้าน

งานประจำ : เงินเดือน 15000++ หรือตามตกลง หร

งานประจำ : 15000++ หรือตามตกลง หร ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
ดูแลลูกค้า ประสานงานขายร่วมกับฝ่ายขาย
บริหารจัดการงานหน้าร้านทั้งหมด เช่นขนส่ง หน้าร้าน
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066527

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้า

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง ตรัง กันตัง ควนธานี
งานบริหารจัดการงานด้านไฟฟ้า ระบบ AIR Chiller
วางแผนและควบคุม การซ่อมแซม บำรุงรักษางานและงาน Break Down เครื่องจักร ให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066528

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อม

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อม

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง ตรัง กันตัง ควนธานี
ควบดุม ดูแลรับผิดชอบ บริหารจัด งานด้านความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายคุณภาพของบริษัท
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066196

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 30,000 หรือตามตกลง

งานประจำ : 30,000 หรือตามตกลง ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
วางผังโครงสร้างงานด้านบัญชีและการเงินขององค์กรคลอบคลุมทุกสาขา
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงานตรัง
ตรัง ฝึกงานตรัง งานชั่วคราวตรัง งานนอกเวลาตรัง งานประจำตรัง งานราชการตรัง งานต่างประเทศตรัง งานอื่นๆตรัง
หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงานตรัง
ตรัง ฝึกงานตรัง งานชั่วคราวตรัง งานนอกเวลาตรัง งานประจำตรัง งานราชการตรัง งานต่างประเทศตรัง งานอื่นๆตรัง