ตรัง ตรัง งานประจำ หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ตรัง ตรัง งานประจำ หางานตรัง รับสมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตรัง ตรัง งานประจำ หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ตรัง ตรัง งานประจำ หางานตรัง รับสมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ตรัง Ø
หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงานตรัง

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 683 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 099097

ตำแหน่งงานว่างGeneral Admin

ตำแหน่งงานว่างGeneral Admin

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง รัษฎา ควนเมา
1.รับผิดชอบในการควบคุมและกำหนดงานประจำวันสำหรับคนขับรถและผู้ดูแลบ้านและสวน
2.รับผิดชอบในการจัดหาเครื่องเขียนอุปกรณ์เครื่องเขียนอุปกรณ์และความสะอาดในสำนักงาน มอบหมายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.รับผิดชอบในการประสานงานและประมวลผลบริการทั่วไปเช่น Post-Mail การจองห้องพักจองตั๋วเครื่องบินและอื่น ๆ
4.รับผิดชอบสถานที่
5.มอบหมายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 099088

ตำแหน่งงานว่างQA LAB Technician

ตำแหน่งงานว่างQA LAB Technician

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง รัษฎา ควนเมา
1.ปฏิบัติการทดสอบกับห้องทดสอบขนาดเล็ก (small chamber) การทดสอบ Perforator และ การทดสอบ Desiccator
2.ปฏิบัติการทดสอบทางเคมีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
3.พิจารณาหรือตรวจสอบผลการบันทึกผลการทำงาน
4.รักษาความสะอาดในพื้นที่ทำงานหรือบริเวณห้องทดสอบ
5.ทำให้แน่ใจว่ามีการตรวจสอบตามแผนควบคุม มีการติดตามและเอาใจใส่
6.รายงานผลการทำงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำผู้ประกันคุณภาพ หัวหน้าผู้ประกันคุณภาพ หรือผู้จัดการผู้ประกันคุณภาพให้ทันเวลา
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 098256

ตำแหน่งงานว่างTechnician

ตำแหน่งงานว่างTechnician

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง รัษฎา ควนเมา
1.ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
2.ติดตามดูแลเครื่องจักรตามแผนงาน
3.จัดทำรายงานประจำวัน
4.บำรุงดูแลรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ
5.สามมารถซ่อมแซมงานตามคำสั่งได้
6.ทำความสะอาดเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ
7.ให้การสนับสนุอย่างทันทีทันใดเกี่ยวกบปัญหางานด้านวิศวกรรมทั้งหมด
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 098257

ตำแหน่งงานว่างMechanical Engineer

ตำแหน่งงานว่างMechanical Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง รัษฎา ควนเมา
1.ช่วยเหลืองานติดตั้งเครื่องจักรในช่วงเริ่มต้น
2.ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในช่วงของProject
3.ประสานงานการออกแบบทางเครื่องกล ทำงานร่วมกับผู้รับเหมาและที่ปรึกษาของบริษัท
4.ตรวจสอบบริษัทที่ติดตั้งเครื่องจักร เพื่อให้แน่ใจว่าการติดตั้งเครื่องจักรเป็นไปอย่างถูกต้อง
5.ช่วยผู้จัดการวิศวกรเครื่องกลของโปรเจคในการทำรายงานความคืบหน้าประจำสัปดาห์
6.ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานภายในไซต์งานเป็นไปอย่างดี
7.สามารถวิเคราะห์อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทำงานและสามารถแก้ไขได้ทันเวลา
8.มีส่วนร่วนร่วมในการตรวจ
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 098253

ตำแหน่งงานว่างFinance Staff

ตำแหน่งงานว่างFinance Staff

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง รัษฎา ควนเมา
1.จัดทำรายงานทางการเงินประจำสัปดาห์และรายงานประจำเดือน (ex AR summary)
2.จัดทำ petty cash, T/T หรือเช็ดกับ suppliers
3.จัดทำและกระทบยอดบัญชีธนาคาร
4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 098258

ตำแหน่งงานว่างOperator

ตำแหน่งงานว่างOperator

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง รัษฎา ควนเมา
1.ช่วยเหลืองานติดตั้งเครื่องจักรในช่วงเริ่มต้น
2.ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในช่วงของProject
3.เช็คเครื่องจักรบริเวณ Dryer, Energy plant และ screen หากพบว่ามีความผิดปกติ ให้แจ้งไปยังหัวหน้ากะ
4.ตรวจสอบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของการผลิต
5.ตรวจสอบว่า energy plant ดำเนินการตามความต้องการ
6.เช็คและมั่นใจว่าเชื้อเพลิงเหมาะกับ energy plant
7.ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำมันอยู่ในความต้องการของ main line
8.เช็คและทำความสะอาด thermo oil และเปลี่ยนหากมีการอุดตัน
9.เช็คและทำความสะอาดรางขี้เถ้า
1
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 098254

ตำแหน่งงานว่างElectrical Engineer

ตำแหน่งงานว่างElectrical Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง รัษฎา ควนเมา
1.ช่วยเหลืองานติดตั้งเครื่องจักรในช่วงเริ่มต้น
2.ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติในช่วงโปรเจค
3.ตรวจสอบงานในแต่ละส่วนของโปรเจค ที่เกี่ยวกับการงานส่วนต่างๆของแผนกไฟฟ้านั้นสามารถดำเนินการเสร็จสิ้นทันเวลา
4.ประสานงานกับ suppliers และแผนกทั้งหมดภายในโครงการ เพื่อรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานติดตั้งระบบไฟฟ้า (เช่น การมาถึงของการส่งสินค้าตรงเวลา และการรับเครื่องจักรที่มีสภาพที่ดี)
5.ติดต่อกับผู้รับเหมา และผู้จัดหารวัสดุ เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดหาวัสดุให้ได้ตามที่บริษัทต้องการ
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 098259

ตำแหน่งงานว่างOperator

ตำแหน่งงานว่างOperator

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง รัษฎา ควนเมา
1.ช่วยเหลืองานติดตั้งเครื่องจักรในช่วงเริ่มต้น
2.ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในช่วงของProject
3.เช็คเครื่องจักรบริเวณ Dryer, Energy plant และ screen หากพบว่ามีความผิดปกติ ให้แจ้งไปยังหัวหน้ากะ
4.ตรวจสอบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของการผลิต
5.ตรวจสอบว่า energy plant ดำเนินการตามความต้องการ
6.เช็คและมั่นใจว่าเชื้อเพลิงเหมาะกับ energy plant
7.ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำมันอยู่ในความต้องการของ main line
8.เช็คและทำความสะอาด Thermo oil และเปลี่ยนหากมีการอุดตัน
9.เช็คและทำความสะอาดรางขี้เถ้า
1
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 098255

ตำแหน่งงานว่างTechnician

ตำแหน่งงานว่างTechnician

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง รัษฎา ควนเมา
1.ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
2.ติดตามดูแลเครื่องจักรตามแผนงาน
3.จัดทำรายงานประจำวัน
4.บำรุงดูแลรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ
5.สามมารถซ่อมแซมงานตามคำสั่งได้
6.ทำความสะอาดเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ
7.ให้การสนับสนุอย่างทันทีทันใดเกี่ยวกบปัญหางานด้านวิศวกรรมทั้งหมด
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 098251

ตำแหน่งงานว่างIT Staff (Maintenance & Support)

ตำแหน่งงานว่างIT Staff (Maintenance & Support)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง รัษฎา ควนเมา
1.บริหารจัดการระบบเน็ตเวิร์คและการสื่อสาร
2.ดูแลระบบเน็ตเวิร์ค อีเมล์ ฯลฯ
3.ดูแลระบบ CCTV
4.ตรวจเช็คไวรัส
5.ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
6.รายงานต่อ CIO
7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 098252

ตำแหน่งงานว่างAccounting Supervisor

ตำแหน่งงานว่างAccounting Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง รัษฎา ควนเมา
1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการบันทึกยอดขาย, ใบกำกับภาษีขาย, เอกสารการรับชำระหนี้, ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารอื่นในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
2.บันทึกอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันทุกสกุลเงินที่ใช้ในระบบโปรแกรมบัญชี และประมวลผลกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนประจำเดือน
3.จัดทำรายงานขาย, รายงานลูกหนี้ ประจำสัปดาห์, ประจำเดือน, ประจำปี และรายงานอื่น ๆ ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.ตรวจสอบความถูกต้องของยอดลูกหนี้, ยอดขาย, รายงานภาษี, ยอดขายทางบัญชีและทางภาษี, วิเคราะห์การขายประจำเดือน
5.ตรวจนับสต๊อกสินค้าประจำเด
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097045

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขนส่ง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขนส่ง

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ ตาม

งานประจำ : ตามความสามารถ ตาม ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
ขับรถจัดส่งสินค้า จากบริษัท ส่งให้กับลูกค้า
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 096756

ตำแหน่งงานว่างSale Engineer

ตำแหน่งงานว่างSale Engineer

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000 (ไม่รวมค่า com)

งานประจำ : 12000-15000 (ไม่รวมค่า com) ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง
ต้องการรับสมัครพนักงายขายดูแลพื้นที่จ.ตรัง นครศรีธรรมราช กระบี่ พัทลุง

คุณสมบัติที่ต้องมี
- มีความรู้ด้าน IT, ไฟฟ้า
- มีความกล้า
- มีบุคลิกภาพที่ดี
- มีพรสวรรค์ทางด้านการขาย
- สามารถทำงานแบบลุยๆได้
- สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา และเกียร์ออโต้ได้
- สามารถนอนค้างต่างจังหวัดคนเดียวได้
- มีไหวพริบ
** ต้องมีประสบการณ์ด้านงานขายหน่วยงาน องค์กร หรือราชการ

ลัษณะงาน
- ออกพบลูกค้า จ.ตรัง นครศรีธรรมราช กระบี่ พัทลุง

มีเงินเดือน คอมมิชชั่น ค่าที่พัก เงินขยัน
หากทำได้การันตีเงินเดือนขั
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096761

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-12000

งานประจำ : 10,000-12000 ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง
- รับสินค้าเข้าคลังสินค้า
- รายงานเมื่อสินค้าใกล้หมด
- ติด barcode และราคา
- ส่งสินค้าระหว่างสาขา
- ตรวจนับสต๊อก

หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096767

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 + (รวม commission)

งานประจำ : 15,000 + (รวม commission) ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง
- มีความเป็นผู้นำ มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
- ควบคุม ดูแล พัฒนา ทุกด้าน
- วิเคราะห์ตลาดได้อย่างดี


หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096759

ตำแหน่งงานว่างธุรการขาย

ตำแหน่งงานว่างธุรการขาย

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-15000

งานประจำ : 10,000-15000 ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง
หน้าที่รับผิดชอบ
- รับผิดชอบงานขายสินค้าปลีก และส่ง ออกใบส่งสินค้า วางบิลสินค้า
- ประสานงานฝ่ายบัญชีการเงิน และติดตามทวงหนี้จากลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
- รับผิดชอบตรวจรับสินค้า จัดสินค้าเข้าสต๊อก บันทึกข้อมูลสินค้า ลูกค้า ลงโปรแกรมบัญชี และเก็บข้อมูลเข้าแฟ้มเอกสารให้เป็นปัจจุบัน
- ควบคุมสต๊อก การเบิกจ่ายทั้งสินค้า และอะไหล่ ตรวจนับสต๊อกสินค้า อะไหล่และจัดทำใบสั่งซื้อสินค้า(PO)
- รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า ประสานแก้ไขข้อร้องเรียนกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- รับผิดชอบงานขายประจำวัน งานเ
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096766

ตำแหน่งงานว่างSale

ตำแหน่งงานว่างSale

งานประจำ : เงินเดือน 9,000-30,000

งานประจำ : 9,000-30,000 ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง
ต้องการรับสมัครพนักงายขายดูแลพื้นที่จ.ตรัง นครศรีธรรมราช กระบี่ พัทลุง

คุณสมบัติที่ต้องมี
- มีความกล้า
- มีบุคลิกภาพที่ดี
- มีพรสวรรค์ทางด้านการขาย
- สามารถทำงานแบบลุยๆได้
- สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา และเกียร์ออโต้ได้
- สามารถนอนค้างต่างจังหวัดคนเดียวได้
- มีไหวพริบ
** ต้องมีประสบการณ์ด้านงานขายหน่วยงาน องค์กร หรือราชการ

ลัษณะงาน
- ออกพบลูกค้า จ.ตรัง นครศรีธรรมราช กระบี่ พัทลุง

มีเงินเดือน คอมมิชชั่น ค่าที่พัก เงินขยัน
หากทำได้การันตีเงินเดือนขั้นต่ำที่ 18,000 บาท
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096765

ตำแหน่งงานว่างService Administrator

ตำแหน่งงานว่างService Administrator

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-15,000

งานประจำ : 12,000-15,000 ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง
คุณสมบัติที่ต้องมี
- มีใจบริการ มีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
- มีบุคลิกภาพที่ดี

ลัษณะงาน
- ดูแลงานบริการ ประสานงานกับทุกฝ่าย
- จัดเก็บเอกสารงานบริการ
- ควบคุมประสิทธิภาพด้านงานบริการ
- แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ด้านงานบริการอย่างน้อย 3 ปี

มีเงินเดือน คอมมิชชั่น เงินขยัน ประกันสังคม วันหยุกพักร้อน
รายละเอียดเงินเดือนแจ้งตอนสัมภาษณ์
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 096762

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายเทคนิค

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าฝ่ายเทคนิค

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-15,000

งานประจำ : 12,000-15,000 ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง
- มีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
- มีความชำนาญด้านระบบ Network เป็นอย่างดี
- สามารถแก้ปัญหาอาการเสียอุปกรณ์ IT ได้ทุกประเภท
- มีประสบการณ์ด้านช่างไม่ต่ำกว่า 3 ปี สามารถขับรถยนต์ได้


สวัสิการ: มีอบรมทุกสัปดาห์, ค่า comission, ประกันสังคม, วันหยุด
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096757

ตำแหน่งงานว่างOnline Marketing

ตำแหน่งงานว่างOnline Marketing

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-15,000

งานประจำ : 12,000-15,000 ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง
1. วางแผน และเขียนแผนการตลาดออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อโปรโมทสินค้า และบริการอย่างรอบคอบ
2. วิเคราะห์ วิจัยกลุ่มเป้าหมาย เพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับการผลิตสินค้า งบประมาณ และผลกำไรที่จะได้รับ
3. ปรับแผนการตลาด และเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร
4. วางแผนกิจกรรมการส่งเสริมการขาย และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อโปรโมทสินค้า
5. ติดตาม และประเมินผลของแผนการตลาด ก่อนส่งรายงานสรุปให้ผู้บริหารทราบ ถึงผลการวางแผนการตลาดที่นำเสนอมา
6. ดูแลภาพรวม และแนวทางการจัดทำเนื้อหาเว็บไซต์ในเครือของบริษัท (ประมาณ 2 เว็บไซต์)

หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงานตรัง
ตรัง ฝึกงานตรัง งานชั่วคราวตรัง งานนอกเวลาตรัง งานประจำตรัง งานราชการตรัง งานต่างประเทศตรัง งานอื่นๆตรัง
หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงานตรัง
ตรัง ฝึกงานตรัง งานชั่วคราวตรัง งานนอกเวลาตรัง งานประจำตรัง งานราชการตรัง งานต่างประเทศตรัง งานอื่นๆตรัง