ตรัง ตรัง รัษฎา หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ตรัง ตรัง รัษฎา หางานตรัง รับสมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตรัง ตรัง รัษฎา หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ตรัง ตรัง รัษฎา หางานตรัง รับสมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ตรัง Ø
หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงานตรัง

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 37650 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 135306

ตำแหน่งงานว่างQC Operator

ตำแหน่งงานว่างQC Operator

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง รัษฎา ควนเมา
1.ตรวจเช็คคุณภาพผิวไม้หลังออกจากเครื่องขัดผิว
2.สุ่มเช็คคุณภาพไม้ที่แพ็คและบันทึกข้อมูลการสุ่มเช็ค
3.ควบคุมการคัดเกรดของพนักงานและตรวจเช็คข้อบกพร่องของไม้ที่พนักงานทำการคัดเกรด
4.ควบคุมการทำงานของเครื่องคัดเกรดไม้อัตโนมัติ พร้อมบันทึกข้อมูล
5.สรุปค่าแรงให้กับพนังงานรายเหมาคัดเกรดในแต่ละกะ
6.ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
7.สรุปรายงานการคัดแยกเกรดไม้ในแต่ละกะ
8.ดูแลความสะอาดของพื้นที่ทำงานทั้งหมด
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134698

ตำแหน่งงานว่างTechnician

ตำแหน่งงานว่างTechnician

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง รัษฎา ควนเมา
1.ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
2.ติดตามดูแลเครื่องจักรตามแผนงาน
3.จัดทำรายงานประจำวัน
4.บำรุงดูแลรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ
5.สามมารถซ่อมแซมงานตามคำสั่งได้
6.ทำความสะอาดเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ
7.ให้การสนับสนุอย่างทันทีทันใดเกี่ยวกบปัญหางานด้านวิศวกรรมทั้งหมด
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129831

ตำแหน่งงานว่างGeneral Purchasing

ตำแหน่งงานว่างGeneral Purchasing

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ตรัง รัษฎา ควนเมา
1.ประสานกับแผนกที่ส่งคำขอ
2.เจรจาและต่อรองราคาสินค้าและข้อตกลงการขาย
3.ควบคุมและตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ และทำสัญญาหรือข้อตกลงกับผู้ขาย
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121949

ตำแหน่งงานว่างMechanical Engineer

ตำแหน่งงานว่างMechanical Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง รัษฎา ควนเมา
1.ช่วยเหลืองานติดตั้งเครื่องจักรในช่วงเริ่มต้น
2.ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในช่วงของProject
3.ประสานงานการออกแบบทางเครื่องกล ทำงานร่วมกับผู้รับเหมาและที่ปรึกษาของบริษัท
4.ตรวจสอบบริษัทที่ติดตั้งเครื่องจักร เพื่อให้แน่ใจว่าการติดตั้งเครื่องจักรเป็นไปอย่างถูกต้อง
5.ช่วยผู้จัดการวิศวกรเครื่องกลของโปรเจคในการทำรายงานความคืบหน้าประจำสัปดาห์
6.ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานภายในไซต์งานเป็นไปอย่างดี
7.สามารถวิเคราะห์อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทำงานและสามารถแก้ไขได้ทันเวลา
8.มีส่วนร่วนร่วมในการตรวจ
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121948

ตำแหน่งงานว่างTechnician

ตำแหน่งงานว่างTechnician

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง รัษฎา ควนเมา
1.ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
2.ติดตามดูแลเครื่องจักรตามแผนงาน
3.จัดทำรายงานประจำวัน
4.บำรุงดูแลรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ
5.สามมารถซ่อมแซมงานตามคำสั่งได้
6.ทำความสะอาดเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ
7.ให้การสนับสนุอย่างทันทีทันใดเกี่ยวกบปัญหางานด้านวิศวกรรมทั้งหมด
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121954

ตำแหน่งงานว่างOperator

ตำแหน่งงานว่างOperator

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง รัษฎา ควนเมา
1.ช่วยเหลืองานติดตั้งเครื่องจักรในช่วงเริ่มต้น
2.ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในช่วงของProject
3.เช็คเครื่องจักรบริเวณ Dryer, Energy plant และ screen หากพบว่ามีความผิดปกติ ให้แจ้งไปยังหัวหน้ากะ
4.ตรวจสอบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของการผลิต
5.ตรวจสอบว่า energy plant ดำเนินการตามความต้องการ
6.เช็คและมั่นใจว่าเชื้อเพลิงเหมาะกับ energy plant
7.ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำมันอยู่ในความต้องการของ main line
8.เช็คและทำความสะอาด Thermo oil และเปลี่ยนหากมีการอุดตัน
9.เช็คและทำความสะอาดรางขี้เถ้า
1
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 121950

ตำแหน่งงานว่างPayroll staff

ตำแหน่งงานว่างPayroll staff

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ตรัง รัษฎา ควนเมา
1. ทำรายงานและค่าแรง,ค่าล่วงเวลา,และค่าชดเชย
2. ดึงข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเวลาทำงานของพนักงาน
3. ให้ข้อมูลค่าแรงและประสานงานกับธนาคาร
4. จัดเตรียมสัญญาจ้างสำหรับพนักงานเข้าใหม่
5. รวบรวมภาษีเงินได้ประจำเดือน
6. รวบรวมเงินค่าจ้างประจำปี กท.20
7. ยื่นเงินสมทบประจำเดือน
8. ทำข้อมูลสำหรับสวัสดิการและค่าชดเชย
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121160

ตำแหน่งงานว่างWarehouse Operator (เจ้าหน้าที่คลังสินค้า)

ตำแหน่งงานว่างWarehouse Operator (เจ้าหน้าที่คลังสินค้า)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ตรัง รัษฎา ควนเมา
- เก็บสินค้าให้ตรงตามชนิดของสินค้าเพื่อสะดวกในการขนส่ง
- ตรวจเช็ครายการสินค้าที่มีอยู่ในสต๊อกเพื่อส่งข้อมูลให้ฝ่ายขาย
- ตรวจสอบเอกสารก่อนทำรายการโหลดสินค้าพร้อมรวจสอบไม้ก่อนทำการโหลดสินค้าทุกครั้ง
- ควบคุม ตรวจสอบเอกสารของสินค้า
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115523

ตำแหน่งงานว่างProduction Clerk (ล่ามภาษาจีน)

ตำแหน่งงานว่างProduction Clerk (ล่ามภาษาจีน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ตรัง รัษฎา ควนเมา
- ประสานงานระหว่างพนักงานคนจีน คนไต้หวัน และคนไทย
- แปลเอกสาร จากจีน-ไทย และ ไทย-จีน
- ประสานงานกับแผนกอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- เตรียมรายงานประจำเดือนและประจำสัปดาห์
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 111802

ตำแหน่งงานว่างHR Supervisor

ตำแหน่งงานว่างHR Supervisor

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง ตรัง รัษฎา ควนเมา
1.รับผิดชอบในกระบวนการสรรหาบุคลากรและการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับที่รัฐบาลกำหนดไว้
2.คัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของแผนกและเป็นไปตามเป้าหมาย
3.แก้ไขฟอร์มต่างๆของฝ่ายให้เป็นปัจจุบัน
4.ทำรายงาน KPI ทำการสำรวจแผนกำลังคนประจำปี
5.ทบทวนประสิทธิภาพผลการฝึกอบรม และวิเคราะห์เนื้อหาการฝึกอบรมให้ได้ประสิทธิภาพตามความต้องการ
6.รับผิดชอบแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการทำงาน
7.ดำเนินการกระบวนการฝึกอบรมให้เป็นไปตามมาตรฐาน
8.ควบคุมและจัดการแผนการฝึกอบรมและรวบรวมค่าใช้จ่ายการอบรม
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 111806

ตำแหน่งงานว่างElectrical Engineer

ตำแหน่งงานว่างElectrical Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง รัษฎา ควนเมา
1.ช่วยเหลืองานติดตั้งเครื่องจักรในช่วงเริ่มต้น
2.ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติในช่วงโปรเจค
3.ตรวจสอบงานในแต่ละส่วนของโปรเจค ที่เกี่ยวกับการงานส่วนต่างๆของแผนกไฟฟ้านั้นสามารถดำเนินการเสร็จสิ้นทันเวลา
4.ประสานงานกับ suppliers และแผนกทั้งหมดภายในโครงการ เพื่อรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานติดตั้งระบบไฟฟ้า (เช่น การมาถึงของการส่งสินค้าตรงเวลา และการรับเครื่องจักรที่มีสภาพที่ดี)
5.ติดต่อกับผู้รับเหมา และผู้จัดหารวัสดุ เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดหาวัสดุให้ได้ตามที่บริษัทต้องการ
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 111800

ตำแหน่งงานว่างIT Staff (Maintenance & Support)

ตำแหน่งงานว่างIT Staff (Maintenance & Support)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง รัษฎา ควนเมา
1.บริหารจัดการระบบเน็ตเวิร์คและการสื่อสาร
2.ดูแลระบบเน็ตเวิร์ค อีเมล์ ฯลฯ
3.ดูแลระบบ CCTV
4.ตรวจเช็คไวรัส
5.ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
6.รายงานต่อ CIO
7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 6 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 111804

ตำแหน่งงานว่างAccounting Supervisor

ตำแหน่งงานว่างAccounting Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง รัษฎา ควนเมา
1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการบันทึกยอดขาย, ใบกำกับภาษีขาย, เอกสารการรับชำระหนี้, ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารอื่นในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
2.บันทึกอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันทุกสกุลเงินที่ใช้ในระบบโปรแกรมบัญชี และประมวลผลกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนประจำเดือน
3.จัดทำรายงานขาย, รายงานลูกหนี้ ประจำสัปดาห์, ประจำเดือน, ประจำปี และรายงานอื่น ๆ ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.ตรวจสอบความถูกต้องของยอดลูกหนี้, ยอดขาย, รายงานภาษี, ยอดขายทางบัญชีและทางภาษี, วิเคราะห์การขายประจำเดือน
5.ตรวจนับสต๊อกสินค้าประจำเด
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 111803

ตำแหน่งงานว่างQA LAB Technician

ตำแหน่งงานว่างQA LAB Technician

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง รัษฎา ควนเมา
1.ปฏิบัติการทดสอบกับห้องทดสอบขนาดเล็ก (small chamber) การทดสอบ Perforator และ การทดสอบ Desiccator
2.ปฏิบัติการทดสอบทางเคมีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
3.พิจารณาหรือตรวจสอบผลการบันทึกผลการทำงาน
4.รักษาความสะอาดในพื้นที่ทำงานหรือบริเวณห้องทดสอบ
5.ทำให้แน่ใจว่ามีการตรวจสอบตามแผนควบคุม มีการติดตามและเอาใจใส่
6.รายงานผลการทำงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำผู้ประกันคุณภาพ หัวหน้าผู้ประกันคุณภาพ หรือผู้จัดการผู้ประกันคุณภาพให้ทันเวลา
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 111805

ตำแหน่งงานว่างFinance Staff

ตำแหน่งงานว่างFinance Staff

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง รัษฎา ควนเมา
1.จัดทำรายงานทางการเงินประจำสัปดาห์และรายงานประจำเดือน (ex AR summary)
2.จัดทำ petty cash, T/T หรือเช็ดกับ suppliers
3.จัดทำและกระทบยอดบัญชีธนาคาร
4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 111801

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ตรัง รัษฎา ควนเมา
เจ้าหน้าที่บัญชี (สาขาตรัง)
1.จัดทำ ตรวจสอบ แลกระทบยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
2.จัดทำรายงานทางการเงิน
3.จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภงด 3, 53 และ 54
4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 102749

ตำแหน่งงานว่างHR Staff

ตำแหน่งงานว่างHR Staff

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ ตรัง รัษฎา ควนเมา
หน้าที่การทำงาน

1.รับผิดชอบการสรรหาพนักงาน
2.ตรวจสอบใบสมัคร สัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัคร
3.จัดทำและส่งรายงานให้กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหากจำเป็น
4.รับผิดชอบด้านใบอนุญาตทำงานและวีซ่าของคนต่างด้าว
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 7 เดือนที่ผ่านมา

หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงานตรัง
ตรัง ฝึกงานตรัง งานชั่วคราวตรัง งานนอกเวลาตรัง งานประจำตรัง งานราชการตรัง งานต่างประเทศตรัง งานอื่นๆตรัง
หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงานตรัง
ตรัง ฝึกงานตรัง งานชั่วคราวตรัง งานนอกเวลาตรัง งานประจำตรัง งานราชการตรัง งานต่างประเทศตรัง งานอื่นๆตรัง