ตรัง ตรัง สิเกา หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ตรัง ตรัง สิเกา หางานตรัง รับสมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตรัง ตรัง สิเกา หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ตรัง ตรัง สิเกา หางานตรัง รับสมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ตรัง Ø
หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงานตรัง

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 683 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 083923

Accounting Management Trainee

Accounting Management Trainee

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง สิเกา กะลาเส
ตรวจสอบ ดูแลงานบัญชีทั้งหมดของบริษัทฯ
ร่วมรับผิดชอบบริหารจัดการงานของบัญชี
ปิดงบการเงินประจำเดือน , ไตรมาส และประจำปี
ตรวจสอบการบันทึกต้นทุนการผลิต
จัดทำรายงานเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารพร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดผลของการดำเนินงานของบริษัท งบประมาณ และตรวจสอบการทำบัญชี
ติดต่อประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีกรมสรรพากร
และงานอื่น ๆ ตามมอบหมายผู้บังคับบัญชา
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083922

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง ตรัง สิเกา กะลาเส
ตรวจสอบการมาทำงาน ขาด ลา มาสายพนักงาน ประกันสังคม การทำเงินเดือนพนักงาน ภาษี ภงด. ติดต่อประสานงานราชการ
การสรรหา ว่าจ้างพนักงาน การจัดสวัสดิการให้พนักงาน งานฝึกอบรม มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงานเบื้องต้น ร่วมจัดทำกิจกรรมในองค์กร
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083924

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพและเก็บตัวอย่าง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพและเก็บตัวอย่าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง สิเกา กะลาเส
ดูแลเครื่องมือเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพ สุ่มตัวอย่างตามจุดที่กำหนด สุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ คัดแยกและจัดเตรียมตัวอย่าง บันทึกผลจากการคัดแยก แจ้งผลการวิเคราะห์ จัดเตรียมอุปกรณ์สารเคมี นำตัวอย่างเข้าทดสอบตามประเภทของตัวอย่าง ดำเนินการตรวจสอบวัตถุดิบตามที่กำหนด
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 5 เดือนที่ผ่านมา

หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงานตรัง
ตรัง ฝึกงานตรัง งานชั่วคราวตรัง งานนอกเวลาตรัง งานประจำตรัง งานราชการตรัง งานต่างประเทศตรัง งานอื่นๆตรัง
หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงานตรัง
ตรัง ฝึกงานตรัง งานชั่วคราวตรัง งานนอกเวลาตรัง งานประจำตรัง งานราชการตรัง งานต่างประเทศตรัง งานอื่นๆตรัง