ตรัง รัษฎา หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ตรัง รัษฎา หางานตรัง รับสมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตรัง รัษฎา หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ตรัง รัษฎา หางานตรัง รับสมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ตรัง Ø
หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงานตรัง

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 180195 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 121949

ตำแหน่งงานว่างMechanical Engineer

ตำแหน่งงานว่างMechanical Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง รัษฎา ควนเมา
1.ช่วยเหลืองานติดตั้งเครื่องจักรในช่วงเริ่มต้น
2.ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในช่วงของProject
3.ประสานงานการออกแบบทางเครื่องกล ทำงานร่วมกับผู้รับเหมาและที่ปรึกษาของบริษัท
4.ตรวจสอบบริษัทที่ติดตั้งเครื่องจักร เพื่อให้แน่ใจว่าการติดตั้งเครื่องจักรเป็นไปอย่างถูกต้อง
5.ช่วยผู้จัดการวิศวกรเครื่องกลของโปรเจคในการทำรายงานความคืบหน้าประจำสัปดาห์
6.ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานภายในไซต์งานเป็นไปอย่างดี
7.สามารถวิเคราะห์อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทำงานและสามารถแก้ไขได้ทันเวลา
8.มีส่วนร่วนร่วมในการตรวจ
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 161972

ตำแหน่งงานว่างOperator (Packing)

ตำแหน่งงานว่างOperator (Packing)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ตรัง รัษฎา ควนเมา
ประสานงานกับแผนก QC เพื่อรับบอร์ดสำหรับบรรจุหีบห่อ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทุกประเภท
จัดทำรายงานการบรรจุประจำวัน / สัปดาห์และสรุป
ตรวจสอบการบรรจุผลิตภัณฑ์และฉลากเอกสารผลิตภัณฑ์
ตรวจสอบวัสดุผลิตภัณฑ์ทุกวันก่อนบรรจุ
แผนกบรรจุภัณฑ์มีหน้าที่ตรวจสอบพาร์ติเคิลบอร์ดพร้อมฉลากผลิตภัณฑ์ทุกวัน
ควบคุมเครื่องบรรจุ
ควบคุมคนขับรถยกที่ทำงานในสายการบรรจุ
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121160

ตำแหน่งงานว่างWarehouse Operator (เจ้าหน้าที่คลังสินค้า)

ตำแหน่งงานว่างWarehouse Operator (เจ้าหน้าที่คลังสินค้า)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ตรัง รัษฎา ควนเมา
- เก็บสินค้าให้ตรงตามชนิดของสินค้าเพื่อสะดวกในการขนส่ง
- ตรวจเช็ครายการสินค้าที่มีอยู่ในสต๊อกเพื่อส่งข้อมูลให้ฝ่ายขาย
- ตรวจสอบเอกสารก่อนทำรายการโหลดสินค้าพร้อมรวจสอบไม้ก่อนทำการโหลดสินค้าทุกครั้ง
- ควบคุม ตรวจสอบเอกสารของสินค้า
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 121954

ตำแหน่งงานว่างOperator

ตำแหน่งงานว่างOperator

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง รัษฎา ควนเมา
1.ช่วยเหลืองานติดตั้งเครื่องจักรในช่วงเริ่มต้น
2.ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในช่วงของProject
3.เช็คเครื่องจักรบริเวณ Dryer, Energy plant และ screen หากพบว่ามีความผิดปกติ ให้แจ้งไปยังหัวหน้ากะ
4.ตรวจสอบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของการผลิต
5.ตรวจสอบว่า energy plant ดำเนินการตามความต้องการ
6.เช็คและมั่นใจว่าเชื้อเพลิงเหมาะกับ energy plant
7.ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำมันอยู่ในความต้องการของ main line
8.เช็คและทำความสะอาด Thermo oil และเปลี่ยนหากมีการอุดตัน
9.เช็คและทำความสะอาดรางขี้เถ้า
1
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 137612

ตำแหน่งงานว่างเลขา/ผู้ช่วยประสานงาน (Personal Assistant)

ตำแหน่งงานว่างเลขา/ผู้ช่วยประสานงาน (Personal Assistant)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามต

งานประจำ : ตามโครงสร้าง/ตามต ตรัง รัษฎา ควนเมา
-ติดตั้ง และซ่อมบำรุงไฟฟ้าในโรงงาน
-ดูแลงานไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงาน
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 144783

ตำแหน่งงานว่างQC Worker (คนงานพลิกไม้คัดเกรด รายวัน)

ตำแหน่งงานว่างQC Worker (คนงานพลิกไม้คัดเกรด รายวัน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ตรัง รัษฎา ควนเมา
พลิกไม้คัดเกรด ไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด
แพ็คผลิตภัณฑ์ไม้ไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 27/10/2564
เลขที่ประกาศ : 146534

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ตรัง รัษฎา ควนเมา
- ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
- วิเคราะห์งาน เพื่อชี้บ่งประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม และ การประเมินระดับนัยสําคัญ รวมทั้งกําหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทํางาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ
- จัดทําแผนงาน โครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการเพื่อควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม
- ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม แผนงาน โครงการ มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
- แนะนํา ฝึกสอน อบรมพนักงาน ให้ปฏิบัติตา
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 159889

ตำแหน่งงานว่างDraftman

ตำแหน่งงานว่างDraftman

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ตรัง รัษฎา ควนเมา
ร่างออกแบบตามคำสั่งงาน
ตรวจสอบแบบให้ถูกต้องก่อนส่งอนุมัติ
ประสานงานและวางแผนการออกแบบกับผู้ควบคุมดูแลแบบจากหน่วยงานภายนอก
บำรุงดูแลรักษาเครื่องมือแลอุปกรณ์สำหรับงานออกแบบ
จัดทำใบสั่งซื้อ ประเมิน ปริมาณและค่าใช้จ่าย
ทำความสะอาดเครื่องมือและหน่ยวยปฏิบัติการ
ให้การสนับสนุนอย่างทันทีทันใดเกี่ยวกับปัญหางานด้านวิศวกรรมทั้งหมด
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 160657

ตำแหน่งงานว่างOperator

ตำแหน่งงานว่างOperator

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง รัษฎา ควนเมา
1.ช่วยเหลืองานติดตั้งเครื่องจักรในช่วงเริ่มต้น
2.ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในช่วงของProject
3.เช็คเครื่องจักรบริเวณ Dryer, Energy plant และ screen หากพบว่ามีความผิดปกติ ให้แจ้งไปยังหัวหน้ากะ
4.ตรวจสอบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของการผลิต
5.ตรวจสอบว่า energy plant ดำเนินการตามความต้องการ
6.เช็คและมั่นใจว่าเชื้อเพลิงเหมาะกับ energy plant
7.ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำมันอยู่ในความต้องการของ main line
8.เช็คและทำความสะอาด thermo oil และเปลี่ยนหากมีการอุดตัน
9.เช็คและทำความสะอาดรางขี้เถ้า
1
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 162170

ตำแหน่งงานว่างคนสวน

ตำแหน่งงานว่างคนสวน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ตรัง รัษฎา ควนเมา
มีความรับผิดชอบในการดูแลความสะอาดทุกพื้นที่ของบริษัท
มีความรับผิดชอบในจัดเก็บและรักษาอุปกรณ์ในการทำสวนต่างๆ
ดูแลการจัดสวน ภูมิทัศน์ภายในของบริษัท และบริเวณโดยรอบ
ตัดแต่ง
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 166894

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ตรัง รัษฎา ควนเมา
1.ตรวจเช็คคุณภาพของไม้บอร์ด
2.ตรวจเช็คและเปลี่ยน trimming saw 1,2 ซ้ายและขวา และ Dia-saw1,2 ทุกๆกะ
3.ตรวจเช็ค RBH,Star cooler,Stacker box และ รายงานความผิดปกติกับ shift Leader
4.บันทึกข้อมูลสำหรับ RBH report
5.จัดเตรียมพื้นที่สำหรั
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 04/10/2564

เลขที่ประกาศ : 102749

ตำแหน่งงานว่างHR Staff

ตำแหน่งงานว่างHR Staff

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ ตรัง รัษฎา ควนเมา
หน้าที่การทำงาน

1.รับผิดชอบการสรรหาพนักงาน
2.ตรวจสอบใบสมัคร สัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัคร
3.จัดทำและส่งรายงานให้กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหากจำเป็น
4.รับผิดชอบด้านใบอนุญาตทำงานและวีซ่าของคนต่างด้าว
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 15/09/2564
เลขที่ประกาศ : 135306

ตำแหน่งงานว่างQC Operator

ตำแหน่งงานว่างQC Operator

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง รัษฎา ควนเมา
1.ตรวจเช็คคุณภาพผิวไม้หลังออกจากเครื่องขัดผิว
2.สุ่มเช็คคุณภาพไม้ที่แพ็คและบันทึกข้อมูลการสุ่มเช็ค
3.ควบคุมการคัดเกรดของพนักงานและตรวจเช็คข้อบกพร่องของไม้ที่พนักงานทำการคัดเกรด
4.ควบคุมการทำงานของเครื่องคัดเกรดไม้อัตโนมัติ พร้อมบันทึกข้อมูล
5.สรุปค่าแรงให้กับพนังงานรายเหมาคัดเกรดในแต่ละกะ
6.ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
7.สรุปรายงานการคัดแยกเกรดไม้ในแต่ละกะ
8.ดูแลความสะอาดของพื้นที่ทำงานทั้งหมด
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 31/08/2564

เลขที่ประกาศ : 161970

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วารันตี โชว์รูมฮุนได สาขา สุขาภิบาล 3 (อยู่ระหว่างรามคำแหง 155 - 157 )

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วารันตี โชว์รูมฮุนได สาขา สุขาภิบาล 3 (อยู่ระหว่างรามคำแหง 155 - 157 )

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ตรัง รัษฎา ควนเมา
ตัดเหล็กรัด
ตัดสายรัดโพลีเอสเตอร์
การทำความสะอาดพื้นที่บรรจุ
ดูแลอุปกรณ์ในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 16/06/2564

เลขที่ประกาศ : 159890

ตำแหน่งงานว่างTechnician

ตำแหน่งงานว่างTechnician

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ตรัง รัษฎา ควนเมา
บรรลุ KPI ของแผนกฝ่ายผลิต
ตรวจสอบว่าค่าพารามิเตอร์อยู่ในช่วงที่ต่ำที่สุด
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายจาก SSP อยู่ในมาตรฐานคุณภาพที่ต้องการ
ตรวจสอบว่าวัตถุดิบสำหรับ green end เพียงพอ
ประสานงานเรื่องการผลิตที่เกี่ยวข้องกับแผนกวิศวกร แผนกทรัพยากรมนุษย์ แผนกการตลาด แผนก QA แผนก QC แผนกจัดซื้อและแผนกบัญชี
อบรม Production Supervisors ให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
กระตุ้นจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้บรรลุเป้าหมายการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
วิเคราะห์ปัญหาการผลิต green end และ ปัญหาที
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 13/04/2564

เลขที่ประกาศ : 151061

ตำแหน่งงานว่างOperator

ตำแหน่งงานว่างOperator

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ตรัง รัษฎา ควนเมา
ควบคุมเครื่องจักรการผลิต
รับแผนการผลิตของแต่ละวันจากหัวหน้างาน
ดูแลความเรียบร้อยของเครื่องจักรและความสะอาดก่อนแซนโดยการส่งเมลล์แจ้ง
จัดทำรายงานข้อมูลการแซนไม้แต่ละ order ในแต่ละวัน (Sanding Shift Report)
เช็ค raw board,MO ขนาดให้ตรงกับ order ก่อนการผลิต
ตรวจเช็คขนาดของไม้บอร์ด ก่อนและหลังการผลิต
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 16/12/2563

เลขที่ประกาศ : 151116

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ตรัง รัษฎา ควนเมา
รับผิดชอบในการควบคุมเอกสารเข้า-ออกของบริษัท
รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมภายในให้กับพนักงานบริษัท
รับผิดชอบในการทำกิจกรรม CSR กับหน่วยงานภาครัฐและประชาชน
รับผิดชอบในการจัดการประชุมและงานสัมนนาประจำเดือนให้กับพนักงานหรือหน่วยงานภาครัฐและประชาชน
รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภายในและภายนอกจากทางบริษัท
รับผิดชอบในการรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องของพนักงานและชาวบ้านบริเวณรอบบริษัท
รับผิดชอบในการร่วมจัดทำโครงการกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กำกับดูแลการจัดกิจกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์ เพื่อส่งเสร
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 16/12/2563

เลขที่ประกาศ : 150086

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พยาบาล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พยาบาล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ตรัง รัษฎา ควนเมา
ให้การปฐมพยาบาลแก่พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้รับเหมาในกรณีที่เจ็บป่วย หรือได้รับบาดเจ็บที่ไม่รุนแรงมาก
ประสานงานกับรถพยาบาลเพื่อส่งต่อผู้ป่วยไปรักษากรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยรุนแรง
ทำแผลและเย็บแผลขนาดเล็กได้
จัดทำประวัติสุขภาพลูกจ้างและบันทึกการรักษาประจำวัน จัดทำสมุดสุขภาพประจำตัวพนักงาน
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นปีละ 1 ครั้ง
ตรวจสอบอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ต่างๆ ให้สะอาดเรียบร้อยเสมอ
จัดอุปกรณ์ เครื่องมือ เวชภัณฑ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
จัดให้มีการตรวจ
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 09/12/2563
เลขที่ประกาศ : 140764

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรการ

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามต

งานประจำ : ตามโครงสร้าง/ตามต ตรัง รัษฎา ควนเมา
- ผู้ช่วยผู้จัดการ ด้านงานธุรการ งานจัดจ้าง-จัดซื้อ และงานสนับสนุนทั้งหมดในบริษัท
- ลงตรวจสอบพื้นที่หน้างาน กรณีมีการจัดจ้าง จัดซ่อม ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน
- ตรวจสอบสัญญาเกี่ยวกับงานบริการต่าง ๆ เพื่อให้งานบริการและงานสนับสนุนของฝ่ายธุการมีประสิทธิภาพ
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 23/07/2563

เลขที่ประกาศ : 140494

ตำแหน่งงานว่างSpeciallist

ตำแหน่งงานว่างSpeciallist

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามต

งานประจำ : ตามโครงสร้าง/ตามต ตรัง รัษฎา ควนเมา
- วิเคราะห์ข้อมูลจากภายในดรงงานและวิธีการปรับปรุงที่จำเป็นเสนอแก่ผู้จัดการ
- พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตและประสานกับแผนก QA สำหรับการปรับปรุงคุณภาพ
- ตรวจสอบทุกขั้นตอนมีการดำเนินงานภายใต้มาตรฐาน ISO 9001
- ให้การสนับสนุนผู้จัดการในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 17/07/2563

หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงานตรัง
ตรัง ฝึกงานตรัง งานชั่วคราวตรัง งานนอกเวลาตรัง งานประจำตรัง งานราชการตรัง งานต่างประเทศตรัง งานอื่นๆตรัง
หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงานตรัง
ตรัง ฝึกงานตรัง งานชั่วคราวตรัง งานนอกเวลาตรัง งานประจำตรัง งานราชการตรัง งานต่างประเทศตรัง งานอื่นๆตรัง