ตรัง รัษฎา ควนเมา หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ตรัง รัษฎา ควนเมา หางานตรัง รับสมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตรัง รัษฎา ควนเมา หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ตรัง รัษฎา ควนเมา หางานตรัง รับสมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ตรัง Ø
หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงานตรัง

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 180195 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 121949

ตำแหน่งงานว่างMechanical Engineer

ตำแหน่งงานว่างMechanical Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง รัษฎา ควนเมา
1.ช่วยเหลืองานติดตั้งเครื่องจักรในช่วงเริ่มต้น
2.ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในช่วงของProject
3.ประสานงานการออกแบบทางเครื่องกล ทำงานร่วมกับผู้รับเหมาและที่ปรึกษาของบริษัท
4.ตรวจสอบบริษัทที่ติดตั้งเครื่องจักร เพื่อให้แน่ใจว่าการติดตั้งเครื่องจักรเป็นไปอย่างถูกต้อง
5.ช่วยผู้จัดการวิศวกรเครื่องกลของโปรเจคในการทำรายงานความคืบหน้าประจำสัปดาห์
6.ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานภายในไซต์งานเป็นไปอย่างดี
7.สามารถวิเคราะห์อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทำงานและสามารถแก้ไขได้ทันเวลา
8.มีส่วนร่วนร่วมในการตรวจ
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 161972

ตำแหน่งงานว่างOperator (Packing)

ตำแหน่งงานว่างOperator (Packing)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ตรัง รัษฎา ควนเมา
ประสานงานกับแผนก QC เพื่อรับบอร์ดสำหรับบรรจุหีบห่อ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทุกประเภท
จัดทำรายงานการบรรจุประจำวัน / สัปดาห์และสรุป
ตรวจสอบการบรรจุผลิตภัณฑ์และฉลากเอกสารผลิตภัณฑ์
ตรวจสอบวัสดุผลิตภัณฑ์ทุกวันก่อนบรรจุ
แผนกบรรจุภัณฑ์มีหน้าที่ตรวจสอบพาร์ติเคิลบอร์ดพร้อมฉลากผลิตภัณฑ์ทุกวัน
ควบคุมเครื่องบรรจุ
ควบคุมคนขับรถยกที่ทำงานในสายการบรรจุ
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121160

ตำแหน่งงานว่างWarehouse Operator (เจ้าหน้าที่คลังสินค้า)

ตำแหน่งงานว่างWarehouse Operator (เจ้าหน้าที่คลังสินค้า)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ตรัง รัษฎา ควนเมา
- เก็บสินค้าให้ตรงตามชนิดของสินค้าเพื่อสะดวกในการขนส่ง
- ตรวจเช็ครายการสินค้าที่มีอยู่ในสต๊อกเพื่อส่งข้อมูลให้ฝ่ายขาย
- ตรวจสอบเอกสารก่อนทำรายการโหลดสินค้าพร้อมรวจสอบไม้ก่อนทำการโหลดสินค้าทุกครั้ง
- ควบคุม ตรวจสอบเอกสารของสินค้า
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 121954

ตำแหน่งงานว่างOperator

ตำแหน่งงานว่างOperator

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง รัษฎา ควนเมา
1.ช่วยเหลืองานติดตั้งเครื่องจักรในช่วงเริ่มต้น
2.ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในช่วงของProject
3.เช็คเครื่องจักรบริเวณ Dryer, Energy plant และ screen หากพบว่ามีความผิดปกติ ให้แจ้งไปยังหัวหน้ากะ
4.ตรวจสอบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของการผลิต
5.ตรวจสอบว่า energy plant ดำเนินการตามความต้องการ
6.เช็คและมั่นใจว่าเชื้อเพลิงเหมาะกับ energy plant
7.ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำมันอยู่ในความต้องการของ main line
8.เช็คและทำความสะอาด Thermo oil และเปลี่ยนหากมีการอุดตัน
9.เช็คและทำความสะอาดรางขี้เถ้า
1
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 137612

ตำแหน่งงานว่างเลขา/ผู้ช่วยประสานงาน (Personal Assistant)

ตำแหน่งงานว่างเลขา/ผู้ช่วยประสานงาน (Personal Assistant)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามต

งานประจำ : ตามโครงสร้าง/ตามต ตรัง รัษฎา ควนเมา
-ติดตั้ง และซ่อมบำรุงไฟฟ้าในโรงงาน
-ดูแลงานไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงาน
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 144783

ตำแหน่งงานว่างQC Worker (คนงานพลิกไม้คัดเกรด รายวัน)

ตำแหน่งงานว่างQC Worker (คนงานพลิกไม้คัดเกรด รายวัน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ตรัง รัษฎา ควนเมา
พลิกไม้คัดเกรด ไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด
แพ็คผลิตภัณฑ์ไม้ไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 27/10/2564
เลขที่ประกาศ : 146534

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ตรัง รัษฎา ควนเมา
- ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
- วิเคราะห์งาน เพื่อชี้บ่งประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม และ การประเมินระดับนัยสําคัญ รวมทั้งกําหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทํางาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ
- จัดทําแผนงาน โครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการเพื่อควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม
- ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม แผนงาน โครงการ มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
- แนะนํา ฝึกสอน อบรมพนักงาน ให้ปฏิบัติตา
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 159889

ตำแหน่งงานว่างDraftman

ตำแหน่งงานว่างDraftman

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ตรัง รัษฎา ควนเมา
ร่างออกแบบตามคำสั่งงาน
ตรวจสอบแบบให้ถูกต้องก่อนส่งอนุมัติ
ประสานงานและวางแผนการออกแบบกับผู้ควบคุมดูแลแบบจากหน่วยงานภายนอก
บำรุงดูแลรักษาเครื่องมือแลอุปกรณ์สำหรับงานออกแบบ
จัดทำใบสั่งซื้อ ประเมิน ปริมาณและค่าใช้จ่าย
ทำความสะอาดเครื่องมือและหน่ยวยปฏิบัติการ
ให้การสนับสนุนอย่างทันทีทันใดเกี่ยวกับปัญหางานด้านวิศวกรรมทั้งหมด
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 160657

ตำแหน่งงานว่างOperator

ตำแหน่งงานว่างOperator

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง รัษฎา ควนเมา
1.ช่วยเหลืองานติดตั้งเครื่องจักรในช่วงเริ่มต้น
2.ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในช่วงของProject
3.เช็คเครื่องจักรบริเวณ Dryer, Energy plant และ screen หากพบว่ามีความผิดปกติ ให้แจ้งไปยังหัวหน้ากะ
4.ตรวจสอบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของการผลิต
5.ตรวจสอบว่า energy plant ดำเนินการตามความต้องการ
6.เช็คและมั่นใจว่าเชื้อเพลิงเหมาะกับ energy plant
7.ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำมันอยู่ในความต้องการของ main line
8.เช็คและทำความสะอาด thermo oil และเปลี่ยนหากมีการอุดตัน
9.เช็คและทำความสะอาดรางขี้เถ้า
1
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 162170

ตำแหน่งงานว่างคนสวน

ตำแหน่งงานว่างคนสวน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ตรัง รัษฎา ควนเมา
มีความรับผิดชอบในการดูแลความสะอาดทุกพื้นที่ของบริษัท
มีความรับผิดชอบในจัดเก็บและรักษาอุปกรณ์ในการทำสวนต่างๆ
ดูแลการจัดสวน ภูมิทัศน์ภายในของบริษัท และบริเวณโดยรอบ
ตัดแต่ง
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 27/10/2564

เลขที่ประกาศ : 166894

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ตรัง รัษฎา ควนเมา
1.ตรวจเช็คคุณภาพของไม้บอร์ด
2.ตรวจเช็คและเปลี่ยน trimming saw 1,2 ซ้ายและขวา และ Dia-saw1,2 ทุกๆกะ
3.ตรวจเช็ค RBH,Star cooler,Stacker box และ รายงานความผิดปกติกับ shift Leader
4.บันทึกข้อมูลสำหรับ RBH report
5.จัดเตรียมพื้นที่สำหรั
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 04/10/2564

เลขที่ประกาศ : 102749

ตำแหน่งงานว่างHR Staff

ตำแหน่งงานว่างHR Staff

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ ตรัง รัษฎา ควนเมา
หน้าที่การทำงาน

1.รับผิดชอบการสรรหาพนักงาน
2.ตรวจสอบใบสมัคร สัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัคร
3.จัดทำและส่งรายงานให้กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหากจำเป็น
4.รับผิดชอบด้านใบอนุญาตทำงานและวีซ่าของคนต่างด้าว
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 15/09/2564
เลขที่ประกาศ : 135306

ตำแหน่งงานว่างQC Operator

ตำแหน่งงานว่างQC Operator

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง รัษฎา ควนเมา
1.ตรวจเช็คคุณภาพผิวไม้หลังออกจากเครื่องขัดผิว
2.สุ่มเช็คคุณภาพไม้ที่แพ็คและบันทึกข้อมูลการสุ่มเช็ค
3.ควบคุมการคัดเกรดของพนักงานและตรวจเช็คข้อบกพร่องของไม้ที่พนักงานทำการคัดเกรด
4.ควบคุมการทำงานของเครื่องคัดเกรดไม้อัตโนมัติ พร้อมบันทึกข้อมูล
5.สรุปค่าแรงให้กับพนังงานรายเหมาคัดเกรดในแต่ละกะ
6.ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
7.สรุปรายงานการคัดแยกเกรดไม้ในแต่ละกะ
8.ดูแลความสะอาดของพื้นที่ทำงานทั้งหมด
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 31/08/2564

เลขที่ประกาศ : 161970

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วารันตี โชว์รูมฮุนได สาขา สุขาภิบาล 3 (อยู่ระหว่างรามคำแหง 155 - 157 )

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วารันตี โชว์รูมฮุนได สาขา สุขาภิบาล 3 (อยู่ระหว่างรามคำแหง 155 - 157 )

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ตรัง รัษฎา ควนเมา
ตัดเหล็กรัด
ตัดสายรัดโพลีเอสเตอร์
การทำความสะอาดพื้นที่บรรจุ
ดูแลอุปกรณ์ในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 16/06/2564

เลขที่ประกาศ : 159890

ตำแหน่งงานว่างTechnician

ตำแหน่งงานว่างTechnician

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ตรัง รัษฎา ควนเมา
บรรลุ KPI ของแผนกฝ่ายผลิต
ตรวจสอบว่าค่าพารามิเตอร์อยู่ในช่วงที่ต่ำที่สุด
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายจาก SSP อยู่ในมาตรฐานคุณภาพที่ต้องการ
ตรวจสอบว่าวัตถุดิบสำหรับ green end เพียงพอ
ประสานงานเรื่องการผลิตที่เกี่ยวข้องกับแผนกวิศวกร แผนกทรัพยากรมนุษย์ แผนกการตลาด แผนก QA แผนก QC แผนกจัดซื้อและแผนกบัญชี
อบรม Production Supervisors ให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
กระตุ้นจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้บรรลุเป้าหมายการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
วิเคราะห์ปัญหาการผลิต green end และ ปัญหาที
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 13/04/2564

เลขที่ประกาศ : 151061

ตำแหน่งงานว่างOperator

ตำแหน่งงานว่างOperator

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ตรัง รัษฎา ควนเมา
ควบคุมเครื่องจักรการผลิต
รับแผนการผลิตของแต่ละวันจากหัวหน้างาน
ดูแลความเรียบร้อยของเครื่องจักรและความสะอาดก่อนแซนโดยการส่งเมลล์แจ้ง
จัดทำรายงานข้อมูลการแซนไม้แต่ละ order ในแต่ละวัน (Sanding Shift Report)
เช็ค raw board,MO ขนาดให้ตรงกับ order ก่อนการผลิต
ตรวจเช็คขนาดของไม้บอร์ด ก่อนและหลังการผลิต
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 16/12/2563

เลขที่ประกาศ : 151116

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ตรัง รัษฎา ควนเมา
รับผิดชอบในการควบคุมเอกสารเข้า-ออกของบริษัท
รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมภายในให้กับพนักงานบริษัท
รับผิดชอบในการทำกิจกรรม CSR กับหน่วยงานภาครัฐและประชาชน
รับผิดชอบในการจัดการประชุมและงานสัมนนาประจำเดือนให้กับพนักงานหรือหน่วยงานภาครัฐและประชาชน
รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภายในและภายนอกจากทางบริษัท
รับผิดชอบในการรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องของพนักงานและชาวบ้านบริเวณรอบบริษัท
รับผิดชอบในการร่วมจัดทำโครงการกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กำกับดูแลการจัดกิจกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์ เพื่อส่งเสร
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 16/12/2563

เลขที่ประกาศ : 150086

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พยาบาล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พยาบาล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ตรัง รัษฎา ควนเมา
ให้การปฐมพยาบาลแก่พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้รับเหมาในกรณีที่เจ็บป่วย หรือได้รับบาดเจ็บที่ไม่รุนแรงมาก
ประสานงานกับรถพยาบาลเพื่อส่งต่อผู้ป่วยไปรักษากรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยรุนแรง
ทำแผลและเย็บแผลขนาดเล็กได้
จัดทำประวัติสุขภาพลูกจ้างและบันทึกการรักษาประจำวัน จัดทำสมุดสุขภาพประจำตัวพนักงาน
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นปีละ 1 ครั้ง
ตรวจสอบอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ต่างๆ ให้สะอาดเรียบร้อยเสมอ
จัดอุปกรณ์ เครื่องมือ เวชภัณฑ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
จัดให้มีการตรวจ
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 09/12/2563
เลขที่ประกาศ : 140764

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรการ

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามต

งานประจำ : ตามโครงสร้าง/ตามต ตรัง รัษฎา ควนเมา
- ผู้ช่วยผู้จัดการ ด้านงานธุรการ งานจัดจ้าง-จัดซื้อ และงานสนับสนุนทั้งหมดในบริษัท
- ลงตรวจสอบพื้นที่หน้างาน กรณีมีการจัดจ้าง จัดซ่อม ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน
- ตรวจสอบสัญญาเกี่ยวกับงานบริการต่าง ๆ เพื่อให้งานบริการและงานสนับสนุนของฝ่ายธุการมีประสิทธิภาพ
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 23/07/2563

เลขที่ประกาศ : 140494

ตำแหน่งงานว่างSpeciallist

ตำแหน่งงานว่างSpeciallist

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามต

งานประจำ : ตามโครงสร้าง/ตามต ตรัง รัษฎา ควนเมา
- วิเคราะห์ข้อมูลจากภายในดรงงานและวิธีการปรับปรุงที่จำเป็นเสนอแก่ผู้จัดการ
- พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตและประสานกับแผนก QA สำหรับการปรับปรุงคุณภาพ
- ตรวจสอบทุกขั้นตอนมีการดำเนินงานภายใต้มาตรฐาน ISO 9001
- ให้การสนับสนุนผู้จัดการในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 17/07/2563

หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงานตรัง
ตรัง ฝึกงานตรัง งานชั่วคราวตรัง งานนอกเวลาตรัง งานประจำตรัง งานราชการตรัง งานต่างประเทศตรัง งานอื่นๆตรัง
หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงานตรัง
ตรัง ฝึกงานตรัง งานชั่วคราวตรัง งานนอกเวลาตรัง งานประจำตรัง งานราชการตรัง งานต่างประเทศตรัง งานอื่นๆตรัง