ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ หางานตรัง รับสมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ หางานตรัง รับสมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ตรัง Ø
หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงานตรัง

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 683 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 097045

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขนส่ง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขนส่ง

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ ตาม

งานประจำ : ตามความสามารถ ตาม ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
ขับรถจัดส่งสินค้า จากบริษัท ส่งให้กับลูกค้า
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080166

Admin

Admin

งานประจำ : เงินเดือน 12000+++

งานประจำ : 12000+++ ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
ดูแลเฟสบุ๊คของบริษัท และสื่อโซเชียลมีเดียอื่น ๆ
ต้องชำนาญการใช้เฟสบุ๊ค และสื่อโซเชียลมีเดียอื่น ๆ จริง (ไม่ต้องให้สอน สามารถสอนคนอื่นได้)
สามารถดูแลภาพรวมเว็ปไซด์บริษัท รวมถึงรับผิดชอบเรื่องการลงประกาศทรัพย์สินให้ลูกค้าได้ด้วย
สามารถดูแลเรื่องการตัดต่อโปรแกรม photo shop และโปรแกรม AI ได้เป็นอย่างดี
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 070763

เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ (ด่วน)

เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
รับผิดชอบเรื่องเงิน ประจำเคาเตอร์ขายสินค้า แนะนำสินค้าได้ในเบื้องต้น
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066871

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 13000++ หรือตามตกลง

งานประจำ : 13000++ หรือตามตกลง ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
ดูแลจัดการคลังสินค้า ตรวจรับสินค้าเข้าออก ประจำสาขา จัดทำรายงานการเคลื่อนไหวของสินค้าประจำเดือน
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066872

หัวหน้าส่วนคลังสินค้า

หัวหน้าส่วนคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 15000++ หรือตามตกลง

งานประจำ : 15000++ หรือตามตกลง ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
บริหารงานคลังสินค้า ทุกสาขาขององค์กร
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066863

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง ตามประสบก

งานประจำ : ตามตกลง ตามประสบก ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
บริหารงานในสายงานทรัพยากรบุคคลขององค์กร
งานสรรหาบุคคล / ฝึกอบรม / บริหารค่าตอบแทน / ติดต่อหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 8 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 066867

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง ตามประสบก

งานประจำ : ตามตกลง ตามประสบก ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
บริหารจัดการงานในสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
ประสานงานกับสายงานที่เกี่ยวข้องต่างสาขา
บริหารงานจัดการทั่วไปดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสาขา
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066868

ผู้ช่วยฝ่ายขายและหัวหน้าร้าน

ผู้ช่วยฝ่ายขายและหัวหน้าร้าน

งานประจำ : เงินเดือน 15000++ หรือตามตกลง หร

งานประจำ : 15000++ หรือตามตกลง หร ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
ดูแลลูกค้า ประสานงานขายร่วมกับฝ่ายขาย
บริหารจัดการงานหน้าร้านทั้งหมด เช่นขนส่ง หน้าร้าน
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066196

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 30,000 หรือตามตกลง

งานประจำ : 30,000 หรือตามตกลง ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
วางผังโครงสร้างงานด้านบัญชีและการเงินขององค์กรคลอบคลุมทุกสาขา
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066189

คนขับรถผู้บริหาร

คนขับรถผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน 30,000 หรือตามตกลง

งานประจำ : 30,000 หรือตามตกลง ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
บริหารงานจัดซื้อและสินค้าคงคลังให้กับธุรกิจ
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 065938

ฝ่ายขายและการตลาด

ฝ่ายขายและการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 18000++ หรือตามประสบก

งานประจำ : 18000++ หรือตามประสบก ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
ดูแลบริการลูกค้า สร้างส่วนแบ่งทางการตลาดสินค้าด้านการเกษตร เช่น อาหารสัตว์ ปุ๋ย เคมีเกษตร และผลผลิตทางการเกษตร บริการหลังการขายแบบครบวงจร
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 8 เดือนที่ผ่านมา

หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงานตรัง
ตรัง ฝึกงานตรัง งานชั่วคราวตรัง งานนอกเวลาตรัง งานประจำตรัง งานราชการตรัง งานต่างประเทศตรัง งานอื่นๆตรัง
หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงานตรัง
ตรัง ฝึกงานตรัง งานชั่วคราวตรัง งานนอกเวลาตรัง งานประจำตรัง งานราชการตรัง งานต่างประเทศตรัง งานอื่นๆตรัง