เลขที่ประกาศ : 123586

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ งานประจำ ตามโครงสร้าง

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ งานประจำ ตามโครงสร้าง

ประเภท : งานประจำ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
สถานที่ : ตรัง เมืองตรัง นาโต๊ะหมิง

ประกอบธุรกิจแปรรูปไม้ยางพารา อัดน้ำยา-อบแห้งส่งออก

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

1.บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลวัตถุดิบในการผลิต
2.บริหารและเพิ่มประสิทธิภาพของแต่ละแผนก
3.ติดตามการแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งมีแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน
4.ควบคุมต้นทุนของแต่ละแผนก
5.ตรวจสอบความถูกต้องในการทำงาน

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สวัสดิการ :
ประกันสังคม ,ชุดฟอร์ม

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 30 ปี (ไม่เกิน 45ปี) 2. จบปริญญาตรีขึ้นไป 3. มีบุคลิกภาพดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ 4. 4.มีประสบการณ์ทำงานโรงไม้ยางพารามาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ 5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตลอดเวลา 6. มีความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น อดทน ตั้งใจทำงาน 7. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ประสานงานเก่ง ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม 9. มีความอ่อนน้อม ถ่อมตน รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัทเอเซียแปซิฟิคพาราวู้ดจำกัด

จังหวัด : ตรัง

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 07/01/2563
วัน/เวลา หมดอายุ: 27/11/2564
เข้าชม : 2 - 1516 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท เอเซียแปซิฟิคพาราวู้ด จำกัดหางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงานตรัง
ตรัง ฝึกงานตรัง งานชั่วคราวตรัง งานนอกเวลาตรัง งานประจำตรัง งานราชการตรัง งานต่างประเทศตรัง งานอื่นๆตรัง