ตรัง หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ตรัง หางานตรัง รับสมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตรัง หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ตรัง หางานตรัง รับสมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ตรัง Ø
หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงานตรัง

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 683 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 069783

Sales Admin

Sales Admin

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง เมืองตรัง นาท่ามเหนือ
1. การประสานงานธุรการ
- การจัดทำและตรวจสอบเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
- การจัดทำและตรวจสอบรายการ Stock สินค้าและวัสดุสิ้นเปลือง ที่มีการเข้า - ออก พร้อมจัดทำรายงานส่งให้กับสำนักงานส่วนกลาง
- การจัดทำและตรวจสอบการทำงานของพนักงาน พร้อมกับจัดทำรายงานส่งให้กับสำนักงานส่วนกลาง
2. งานขายสินค้า
- ติดต่อประสานงานขายสินค้าแก่ลูกค้า
- ทำรายการขายสินค้าให้แก่ลูกค้า
- รับรายการการสั่งซื้อสินค้า
3. งานธุรการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068615

ช่างซ่อมบำรุง

ช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามคุณสมบัติและโ

งานประจำ : ตามคุณสมบัติและโ ตรัง เมืองตรัง นาท่ามเหนือ
1. ดูแลตรวจเช็คและซ่อมบำรุง เตาอบทั้งหมดในโรงงาน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
2. เตรียมความพร้อมในการซ่อมบำรุงในกรณีฉุกเฉิน
3. ตรวจเช็คเตาอบตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือน
4. ตรวจเช็คการทำงานของระบบเตาอบตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือน
5. สนับสนุนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง
6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066871

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 13000++ หรือตามตกลง

งานประจำ : 13000++ หรือตามตกลง ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
ดูแลจัดการคลังสินค้า ตรวจรับสินค้าเข้าออก ประจำสาขา จัดทำรายงานการเคลื่อนไหวของสินค้าประจำเดือน
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066872

หัวหน้าส่วนคลังสินค้า

หัวหน้าส่วนคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 15000++ หรือตามตกลง

งานประจำ : 15000++ หรือตามตกลง ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
บริหารงานคลังสินค้า ทุกสาขาขององค์กร
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066863

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง ตามประสบก

งานประจำ : ตามตกลง ตามประสบก ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
บริหารงานในสายงานทรัพยากรบุคคลขององค์กร
งานสรรหาบุคคล / ฝึกอบรม / บริหารค่าตอบแทน / ติดต่อหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066867

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง ตามประสบก

งานประจำ : ตามตกลง ตามประสบก ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
บริหารจัดการงานในสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
ประสานงานกับสายงานที่เกี่ยวข้องต่างสาขา
บริหารงานจัดการทั่วไปดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสาขา
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 8 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 066868

ผู้ช่วยฝ่ายขายและหัวหน้าร้าน

ผู้ช่วยฝ่ายขายและหัวหน้าร้าน

งานประจำ : เงินเดือน 15000++ หรือตามตกลง หร

งานประจำ : 15000++ หรือตามตกลง หร ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
ดูแลลูกค้า ประสานงานขายร่วมกับฝ่ายขาย
บริหารจัดการงานหน้าร้านทั้งหมด เช่นขนส่ง หน้าร้าน
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066527

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้า

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง ตรัง กันตัง ควนธานี
งานบริหารจัดการงานด้านไฟฟ้า ระบบ AIR Chiller
วางแผนและควบคุม การซ่อมแซม บำรุงรักษางานและงาน Break Down เครื่องจักร ให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066528

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อม

ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อม

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง ตรัง กันตัง ควนธานี
ควบดุม ดูแลรับผิดชอบ บริหารจัด งานด้านความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายคุณภาพของบริษัท
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066196

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 30,000 หรือตามตกลง

งานประจำ : 30,000 หรือตามตกลง ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
วางผังโครงสร้างงานด้านบัญชีและการเงินขององค์กรคลอบคลุมทุกสาขา
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066189

คนขับรถผู้บริหาร

คนขับรถผู้บริหาร

งานประจำ : เงินเดือน 30,000 หรือตามตกลง

งานประจำ : 30,000 หรือตามตกลง ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
บริหารงานจัดซื้อและสินค้าคงคลังให้กับธุรกิจ
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 065938

ฝ่ายขายและการตลาด

ฝ่ายขายและการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 18000++ หรือตามประสบก

งานประจำ : 18000++ หรือตามประสบก ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
ดูแลบริการลูกค้า สร้างส่วนแบ่งทางการตลาดสินค้าด้านการเกษตร เช่น อาหารสัตว์ ปุ๋ย เคมีเกษตร และผลผลิตทางการเกษตร บริการหลังการขายแบบครบวงจร
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 8 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 059706

หัวหน้าแผนก /หัวหน้าส่วน โลจิสติกส์

หัวหน้าแผนก /หัวหน้าส่วน โลจิสติกส์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง ตรัง กันตัง บางหมาก
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เรื่องการส่งออก การโหลดตู้
จัดทำเอกสารการส่งสินค้าส่งออก การตรวจสอบตู้ก่อนส่งออก
ตรวจสอบสิ้นค้าตาม ORDER
ตรวจสอบข้อมูลการเรียก Shipment เพื่อใช้วางแผนการขึ้นตู้
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060343

IT Developer/ Software Engineer/ Data Architect

IT Developer/ Software Engineer/ Data Architect

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง เมืองตรัง นาท่ามเหนือ
System Analysis and Design/ Computer Networking/ Data Structure/ Programming (C, Java, PHP, Python)
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060344

QC อัดน้ำยา

QC อัดน้ำยา

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง เมืองตรัง นาท่ามเหนือ
1. ควบคุม ดูแลการทำงานของพนักงานจัดเรียงไม้อัดน้ำยา
2. ยิงบิล จัดทำเอกสาร รายงานต่างๆ

หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060345

QC โรงเลื่อย

QC โรงเลื่อย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง เมืองตรัง นาท่ามเหนือ
1. ตรวจวัดขนาดไม้
2. ตรวจสอบเกรดและคุณภาพของไม้
3. แก้ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ
4. ดูแลเกี่ยวกับความสะอาดและความปลอดภัยภายในแผนก

หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060340

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-50,000

งานประจำ : 20,000-50,000 ตรัง เมืองตรัง นาท่ามเหนือ
1. งานด้านบัญชี การเงิน
2. ทำ Budget, forcast castfore
3. ปิดงบการเงิน ปิดบัญชีภายในองค์กร

หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060341

Safety Officer (จป.วิชาชีพ)

Safety Officer (จป.วิชาชีพ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง เมืองตรัง นาท่ามเหนือ
1. รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน Sefety ภายในโรงงาน
2. รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน Hygiene
3. รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน Ergonomic

หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 9 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 060342

นักวิชาการเกษตร

นักวิชาการเกษตร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง เมืองตรัง นาท่ามเหนือ
1. ดูแลผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นไปตามคุณภาพที่กำหนด
2. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบคุณภาพงานด้านการเกษตรทั้งหมด
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 059715

Line Leader / Senior Supervisor

Line Leader / Senior Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ตรัง กันตัง บางหมาก
ควบคุมดูแลเครื่องจักร, ควบคุมพารามิเตอร์ และ การผลิตถุงมือให้เป็นไปตามเอกสารควบคุม,2. ติดตามการผลิตถุงมือตลอดกระบวนการผลิต ควบคุมดูแลพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 9 เดือนที่ผ่านมา

หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงานตรัง
ตรัง ฝึกงานตรัง งานชั่วคราวตรัง งานนอกเวลาตรัง งานประจำตรัง งานราชการตรัง งานต่างประเทศตรัง งานอื่นๆตรัง
หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงานตรัง
ตรัง ฝึกงานตรัง งานชั่วคราวตรัง งานนอกเวลาตรัง งานประจำตรัง งานราชการตรัง งานต่างประเทศตรัง งานอื่นๆตรัง