ตรัง หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ตรัง หางานตรัง รับสมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตรัง หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ตรัง หางานตรัง รับสมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ตรัง Ø
หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงานตรัง

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 167913 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 164063

ตำแหน่งงานว่างHR Consultant

ตำแหน่งงานว่างHR Consultant

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง เมืองตรัง นาท่ามเหนือ
1. การประสานงานธุรการ
- การจัดทำและตรวจสอบเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
- การจัดทำและตรวจสอบรายการ Stock สินค้าและวัสดุสิ้นเปลือง ที่มีการเข้า - ออก พร้อมจัดทำรายงานส่งให้กับสำนักงานส
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 164066

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามคุณสมบัติและโ

งานประจำ : ตามคุณสมบัติและโ ตรัง เมืองตรัง นาท่ามเหนือ
1. ดูแลตรวจเช็คและซ่อมบำรุง เตาอบทั้งหมดในโรงงาน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
2. เตรียมความพร้อมในการซ่อมบำรุงในกรณีฉุกเฉิน
3. ตรวจเช็คเตาอบตามแผนปฏิบัติงานประจำเดือน
4. ตรว
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 164067

ตำแหน่งงานว่างนักวิชาการเกษตร

ตำแหน่งงานว่างนักวิชาการเกษตร

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง เมืองตรัง นาท่ามเหนือ
1. ดูแลผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นไปตามคุณภาพที่กำหนด
2. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบคุณภาพงานด้านการเกษตรทั้งหมด
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 164068

ตำแหน่งงานว่างIT Developer/ Software Engineer/ Data Architect

ตำแหน่งงานว่างIT Developer/ Software Engineer/ Data Architect

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง เมืองตรัง นาท่ามเหนือ
System Analysis and Design/ Computer Networking/ Data Structure/ Programming (C, Java, PHP, Python)
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 161970

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วารันตี โชว์รูมฮุนได สาขา สุขาภิบาล 3 (อยู่ระหว่างรามคำแหง 155 - 157 )

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วารันตี โชว์รูมฮุนได สาขา สุขาภิบาล 3 (อยู่ระหว่างรามคำแหง 155 - 157 )

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ตรัง รัษฎา ควนเมา
ตัดเหล็กรัด
ตัดสายรัดโพลีเอสเตอร์
การทำความสะอาดพื้นที่บรรจุ
ดูแลอุปกรณ์ในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 161972

ตำแหน่งงานว่างOperator (Packing)

ตำแหน่งงานว่างOperator (Packing)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ตรัง รัษฎา ควนเมา
ประสานงานกับแผนก QC เพื่อรับบอร์ดสำหรับบรรจุหีบห่อ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทุกประเภท
จัดทำรายงานการบรรจุประจำวัน / สัปดาห์และสรุป
ตรวจสอบการบรรจุผลิตภัณฑ์และฉลากเอกสารผลิตภัณฑ์
ตรวจสอบวัสดุผลิตภัณฑ์ทุกวันก่อนบรรจุ
แผนกบรรจุภัณฑ์มีหน้าที่ตรวจสอบพาร์ติเคิลบอร์ดพร้อมฉลากผลิตภัณฑ์ทุกวัน
ควบคุมเครื่องบรรจุ
ควบคุมคนขับรถยกที่ทำงานในสายการบรรจุ
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 5 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 159890

ตำแหน่งงานว่างTechnician

ตำแหน่งงานว่างTechnician

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ตรัง รัษฎา ควนเมา
บรรลุ KPI ของแผนกฝ่ายผลิต
ตรวจสอบว่าค่าพารามิเตอร์อยู่ในช่วงที่ต่ำที่สุด
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายจาก SSP อยู่ในมาตรฐานคุณภาพที่ต้องการ
ตรวจสอบว่าวัตถุดิบสำหรับ green end เพียงพอ
ประสานงานเรื่องการผลิตที่เกี่ยวข้องกับแผนกวิศวกร แผนกทรัพยากรมนุษย์ แผนกการตลาด แผนก QA แผนก QC แผนกจัดซื้อและแผนกบัญชี
อบรม Production Supervisors ให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
กระตุ้นจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้บรรลุเป้าหมายการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
วิเคราะห์ปัญหาการผลิต green end และ ปัญหาที
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 159628

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
บริหารจัดการควบคุมกระบวนการทางการเงินและบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท จัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปิดบัญชีได้อย่างถูกต้อง และตรงตามเวลา เพื่อนำเสนอให้กับฝ่ายบริหาร
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 157530

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
ขับรถส่งสินค้า และขายสินค้า
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 157376

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงและตามประ

งานประจำ : ตามตกลงและตามประ ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
รับผิดชอบในการสอบถามข้อมูลและการร้องเรียนต่างๆ ของลูกค้า เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 157302

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง เมืองตรัง นาโต๊ะหมิง
1. คนไทย หรือพม่า อายุไม่เกิน 30 ปี. เพศหญิง
2. โสด
3. สามาถทำงานจังหวัดตรังได้
4. ถ้าเป็นแรงงานพม่า ต้องพูดไทยได้
5. ทำงานบ้านได้
6 ทำอาหารไทย/ จีน ได้.
7. มีความซื่อสัตย์
8.หากมีประสบการณ์การเป็นแม่บ้านมาก่อนจะพิจาราเป็นพิเศษ
9. ทำงานทุกวัน ไม่มีวันหยุด ยกเว้น การลาไปหาพ่อแม่ ประจำปี หรือตามเทศกาล
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 157234

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง และตามประ

งานประจำ : ตามตกลง และตามประ ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
งานฝ่ายบุคคล และธุรการทั้งระบบ
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 8 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 156764

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า (ประจำ อ.เมือง จ.กระบี่)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า (ประจำ อ.เมือง จ.กระบี่)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง และตามประ

งานประจำ : ตามตกลง และตามประ ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
ดูแลด้านคลังสินค้าของสาขาทั้งหมด
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156765

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสโตร์ (ประจำ อ.เมือง จ.กระบี่)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสโตร์ (ประจำ อ.เมือง จ.กระบี่)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง และตามประ

งานประจำ : ตามตกลง และตามประ ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
ดูแลด้านการขาย และสต็อกสินค้า
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156515

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขนส่ง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขนส่ง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง หรือตามปร

งานประจำ : ตามตกลง หรือตามปร ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
ขับส่งรับ-ส่งสินค้าในเขตพื้นที่ที่กำหนด
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156513

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าส่วนผลิตภัณฑ์

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าส่วนผลิตภัณฑ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง หรือตามปร

งานประจำ : ตามตกลง หรือตามปร ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ที่ทางสัตวบาลได้ส่งเสริมเกษตรกร
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156372

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า ประจำ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า ประจำ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง หรือตามปร

งานประจำ : ตามตกลง หรือตามปร ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
รับสินค้า คัดแยกสินค้า ควบคุมการส่งมอบและกระจายสินค้า
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156506

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายหน่วยรถเงินสด (Van Sales) ประจำ จ.กระบี่

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายหน่วยรถเงินสด (Van Sales) ประจำ จ.กระบี่

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง หรือตามปร

งานประจำ : ตามตกลง หรือตามปร ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
ขับรถนำสินค้าไปขายตามร้านค้าต่างๆ
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 9 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 156507

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายหน่วยรถเงินสด (Van Sales) ประจำ จ.พัทลุง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายหน่วยรถเงินสด (Van Sales) ประจำ จ.พัทลุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง หรือตามปร

งานประจำ : ตามตกลง หรือตามปร ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
ขับรถนำสินค้าไปขายตามร้านค้าต่างๆ
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156514

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายหน่วยรถเงินสด (Van Sales) ประจำ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายหน่วยรถเงินสด (Van Sales) ประจำ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง หรือตามปร

งานประจำ : ตามตกลง หรือตามปร ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
ขับรถนำสินค้าไปขายตามร้านค้าต่างๆ
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 9 เดือนที่ผ่านมา

หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงานตรัง
ตรัง ฝึกงานตรัง งานชั่วคราวตรัง งานนอกเวลาตรัง งานประจำตรัง งานราชการตรัง งานต่างประเทศตรัง งานอื่นๆตรัง
หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงานตรัง
ตรัง ฝึกงานตรัง งานชั่วคราวตรัง งานนอกเวลาตรัง งานประจำตรัง งานราชการตรัง งานต่างประเทศตรัง งานอื่นๆตรัง