ตรัง หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ตรัง หางานตรัง รับสมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตรัง หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ตรัง หางานตรัง รับสมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ตรัง Ø
หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงานตรัง

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 167913 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 151061

ตำแหน่งงานว่างOperator

ตำแหน่งงานว่างOperator

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ตรัง รัษฎา ควนเมา
ควบคุมเครื่องจักรการผลิต
รับแผนการผลิตของแต่ละวันจากหัวหน้างาน
ดูแลความเรียบร้อยของเครื่องจักรและความสะอาดก่อนแซนโดยการส่งเมลล์แจ้ง
จัดทำรายงานข้อมูลการแซนไม้แต่ละ order ในแต่ละวัน (Sanding Shift Report)
เช็ค raw board,MO ขนาดให้ตรงกับ order ก่อนการผลิต
ตรวจเช็คขนาดของไม้บอร์ด ก่อนและหลังการผลิต
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 16/12/2563

เลขที่ประกาศ : 151116

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ตรัง รัษฎา ควนเมา
รับผิดชอบในการควบคุมเอกสารเข้า-ออกของบริษัท
รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมภายในให้กับพนักงานบริษัท
รับผิดชอบในการทำกิจกรรม CSR กับหน่วยงานภาครัฐและประชาชน
รับผิดชอบในการจัดการประชุมและงานสัมนนาประจำเดือนให้กับพนักงานหรือหน่วยงานภาครัฐและประชาชน
รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภายในและภายนอกจากทางบริษัท
รับผิดชอบในการรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องของพนักงานและชาวบ้านบริเวณรอบบริษัท
รับผิดชอบในการร่วมจัดทำโครงการกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กำกับดูแลการจัดกิจกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์ เพื่อส่งเสร
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 16/12/2563

เลขที่ประกาศ : 150086

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พยาบาล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่พยาบาล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ตรัง รัษฎา ควนเมา
ให้การปฐมพยาบาลแก่พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้รับเหมาในกรณีที่เจ็บป่วย หรือได้รับบาดเจ็บที่ไม่รุนแรงมาก
ประสานงานกับรถพยาบาลเพื่อส่งต่อผู้ป่วยไปรักษากรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยรุนแรง
ทำแผลและเย็บแผลขนาดเล็กได้
จัดทำประวัติสุขภาพลูกจ้างและบันทึกการรักษาประจำวัน จัดทำสมุดสุขภาพประจำตัวพนักงาน
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นปีละ 1 ครั้ง
ตรวจสอบอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ต่างๆ ให้สะอาดเรียบร้อยเสมอ
จัดอุปกรณ์ เครื่องมือ เวชภัณฑ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
จัดให้มีการตรวจ
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 09/12/2563

เลขที่ประกาศ : 149182

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายข้าวสารประจำอำเภอ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายข้าวสารประจำอำเภอ

งานประจำ : เงินเดือน 9000+++

งานประจำ : 9000+++ ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
พนักงานขายข้าวสารประจำอำเภอ แต่ละอำเภอ 1 คน รับ 1 อำเภอ
ทำยอดขายตามเป้า ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ
สวัสดิการ มีค่าเช่ารถ ค่าน้ำมันรถ ค่าโทรศัพท์ ยูนิฟอร์ม ค่าคอมมิชชั่น และสวัสดิการอื่นๆ อีกมาก
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 19/11/2563

เลขที่ประกาศ : 148257

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโครงการประกันราคา (ไก่ไข่ เป็ดไข่ นกกระทาไข่)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโครงการประกันราคา (ไก่ไข่ เป็ดไข่ นกกระทาไข่)

งานประจำ : เงินเดือน 30,000++

งานประจำ : 30,000++ ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
ดูแลวางแผนการทำงานร่วมกับทีมสัตวบาล ดูแลประสิทธภาพการเลี้ยง ,มาตรฐานฟาร์ม ของโครงการ ควบคุมการวางแผนการผลิตทั้งระบบ
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 10/11/2563

เลขที่ประกาศ : 148250

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง ตามประสบก

งานประจำ : ตามตกลง ตามประสบก ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
บริหารงานในสายงานทรัพยากรบุคคลขององค์กร
งานสรรหาบุคคล / ฝึกอบรม / บริหารค่าตอบแทน / ติดต่อหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 10/11/2563
เลขที่ประกาศ : 142733

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
จัดทำเอกสารทางด้านการเงินทั้งหมด
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 21/08/2563

เลขที่ประกาศ : 142732

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
จัดทำเอกสารทางด้านการเงินทั้งหมด
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 21/08/2563

เลขที่ประกาศ : 141561

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แคชเชียร์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แคชเชียร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
รับผิดชอบเรื่องเงิน ประจำเคาเตอร์ขายสินค้า แนะนำสินค้าได้ในเบื้องต้น
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 05/08/2563

เลขที่ประกาศ : 141558

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 13000++ หรือตามตกลง

งานประจำ : 13000++ หรือตามตกลง ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
ดูแลจัดการคลังสินค้า ตรวจรับสินค้าเข้าออก ประจำสาขา จัดทำรายงานการเคลื่อนไหวของสินค้าประจำเดือน
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 05/08/2563

เลขที่ประกาศ : 140764

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรการ

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามต

งานประจำ : ตามโครงสร้าง/ตามต ตรัง รัษฎา ควนเมา
- ผู้ช่วยผู้จัดการ ด้านงานธุรการ งานจัดจ้าง-จัดซื้อ และงานสนับสนุนทั้งหมดในบริษัท
- ลงตรวจสอบพื้นที่หน้างาน กรณีมีการจัดจ้าง จัดซ่อม ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน
- ตรวจสอบสัญญาเกี่ยวกับงานบริการต่าง ๆ เพื่อให้งานบริการและงานสนับสนุนของฝ่ายธุการมีประสิทธิภาพ
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 23/07/2563

เลขที่ประกาศ : 140662

ตำแหน่งงานว่างAdmin ขาย

ตำแหน่งงานว่างAdmin ขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
จัดทำข้อมูลฝั่งขายทั้งหมด
ข้อมูลสินค้า
ข้อมูลลูกค้า
ข้อมูลโปรโมชั่น
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 22/07/2563
เลขที่ประกาศ : 140702

ตำแหน่งงานว่างAdmin ดูแลเพจ

ตำแหน่งงานว่างAdmin ดูแลเพจ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
ดูแลเพจของบริษัท และสื่อโซเชียลมีเดียอื่น ๆ
มีความถนัดในการใช้สื่อออนไลน์ ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทั้งหมด

หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 22/07/2563

เลขที่ประกาศ : 140494

ตำแหน่งงานว่างSpeciallist

ตำแหน่งงานว่างSpeciallist

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามต

งานประจำ : ตามโครงสร้าง/ตามต ตรัง รัษฎา ควนเมา
- วิเคราะห์ข้อมูลจากภายในดรงงานและวิธีการปรับปรุงที่จำเป็นเสนอแก่ผู้จัดการ
- พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตและประสานกับแผนก QA สำหรับการปรับปรุงคุณภาพ
- ตรวจสอบทุกขั้นตอนมีการดำเนินงานภายใต้มาตรฐาน ISO 9001
- ให้การสนับสนุนผู้จัดการในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 17/07/2563

เลขที่ประกาศ : 137617

ตำแหน่งงานว่างช่างกลึง

ตำแหน่งงานว่างช่างกลึง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามต

งานประจำ : ตามโครงสร้าง/ตามต ตรัง รัษฎา ควนเมา
- รับผิดชอบงานกลึง ภายในแผนก
- งานสนับสนุนฝ่ายซ่อมบำรุงเครื่องจักร
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 05/06/2563

เลขที่ประกาศ : 137616

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อม

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อม

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามต

งานประจำ : ตามโครงสร้าง/ตามต ตรัง รัษฎา ควนเมา
- รับผิดชอบงานเชื่อม งานโลหะ ทั่วไป ภายในแผนก
- งานสนับสนุนฝ่ายซ่อมบำรุงเครื่องจักร
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 05/06/2563

เลขที่ประกาศ : 137574

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขาฝึกหัด

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขาฝึกหัด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
บริหารงานสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 05/06/2563

เลขที่ประกาศ : 137573

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามต

งานประจำ : ตามโครงสร้าง/ตามต ตรัง รัษฎา ควนเมา
ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพ
ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร
ตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงแก้ไขเบื้องต้นเมื่อเครื่องจักรเกิดปัญหา
งานอื่นๆในฝ่ายผลิต
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 05/06/2563
เลขที่ประกาศ : 137594

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการสาขา

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง ตามประสบก

งานประจำ : ตามตกลง ตามประสบก ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ
บริหารจัดการงานในสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
ประสานงานกับสายงานที่เกี่ยวข้องต่างสาขา

หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 05/06/2563

เลขที่ประกาศ : 137577

ตำแหน่งงานว่างช่างแอร์

ตำแหน่งงานว่างช่างแอร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามต

งานประจำ : ตามโครงสร้าง/ตามต ตรัง รัษฎา ควนเมา
รับผิดชอบงานเกี่ยวกับแอร์ในโรงงาน
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 05/06/2563

หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงานตรัง
ตรัง ฝึกงานตรัง งานชั่วคราวตรัง งานนอกเวลาตรัง งานประจำตรัง งานราชการตรัง งานต่างประเทศตรัง งานอื่นๆตรัง
หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงานตรัง
ตรัง ฝึกงานตรัง งานชั่วคราวตรัง งานนอกเวลาตรัง งานประจำตรัง งานราชการตรัง งานต่างประเทศตรัง งานอื่นๆตรัง