ตรัง หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ตรัง หางานตรัง รับสมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตรัง หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ตรัง หางานตรัง รับสมัครงานตรัง รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ตรัง Ø
หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงานตรัง

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 167914 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 111804

ตำแหน่งงานว่างAccounting Supervisor

ตำแหน่งงานว่างAccounting Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง รัษฎา ควนเมา
1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการบันทึกยอดขาย, ใบกำกับภาษีขาย, เอกสารการรับชำระหนี้, ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารอื่นในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
2.บันทึกอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันทุกสกุลเงินที่ใช้ในระบบโปรแกรมบัญชี และประมวลผลกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนประจำเดือน
3.จัดทำรายงานขาย, รายงานลูกหนี้ ประจำสัปดาห์, ประจำเดือน, ประจำปี และรายงานอื่น ๆ ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.ตรวจสอบความถูกต้องของยอดลูกหนี้, ยอดขาย, รายงานภาษี, ยอดขายทางบัญชีและทางภาษี, วิเคราะห์การขายประจำเดือน
5.ตรวจนับสต๊อกสินค้าประจำเด
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 111803

ตำแหน่งงานว่างQA LAB Technician

ตำแหน่งงานว่างQA LAB Technician

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง รัษฎา ควนเมา
1.ปฏิบัติการทดสอบกับห้องทดสอบขนาดเล็ก (small chamber) การทดสอบ Perforator และ การทดสอบ Desiccator
2.ปฏิบัติการทดสอบทางเคมีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
3.พิจารณาหรือตรวจสอบผลการบันทึกผลการทำงาน
4.รักษาความสะอาดในพื้นที่ทำงานหรือบริเวณห้องทดสอบ
5.ทำให้แน่ใจว่ามีการตรวจสอบตามแผนควบคุม มีการติดตามและเอาใจใส่
6.รายงานผลการทำงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำผู้ประกันคุณภาพ หัวหน้าผู้ประกันคุณภาพ หรือผู้จัดการผู้ประกันคุณภาพให้ทันเวลา
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 111805

ตำแหน่งงานว่างFinance Staff

ตำแหน่งงานว่างFinance Staff

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง รัษฎา ควนเมา
1.จัดทำรายงานทางการเงินประจำสัปดาห์และรายงานประจำเดือน (ex AR summary)
2.จัดทำ petty cash, T/T หรือเช็ดกับ suppliers
3.จัดทำและกระทบยอดบัญชีธนาคาร
4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 112172

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ หัวหน้าแผนก หัวหน้าส่วน ห้องปฏิบัติการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ หัวหน้าแผนก หัวหน้าส่วน ห้องปฏิบัติการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง ตรัง กันตัง ควนธานี
1.ควบคุมดูแลด้านการทดสอบ ตั้งแต่กระบวนการรับเข้าวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ทดสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเป้าหมายและมาตรฐานที่กำหนดไว้
2.ให้การรับรองหรือยืนยันวิเคราะห์ และประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด โดยควบคุมการตรวจและการทดสอบ รวมถึงกลวิธีทางสถิติ
3.ควบคุมดูแลการทดสอบและการรายงานผล การทดสอบผลิตภัณฑ์ ทั้งทางเคมีและกายภาพ และโปรตีน รวมถึง วางแผนการสุ่มทดสอบผลิตภัณฑ์ทั้งในกระบวนการผลิต

หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 112162

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - ตรัง กันตัง ควนธานี
งานดูแลบ้านพัก
งานดูแลโรงอาหาร
งานพนักงานสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆของบริษัท
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 111801

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ตรัง รัษฎา ควนเมา
เจ้าหน้าที่บัญชี (สาขาตรัง)
1.จัดทำ ตรวจสอบ แลกระทบยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
2.จัดทำรายงานทางการเงิน
3.จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภงด 3, 53 และ 54
4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 24/11/2562
เลขที่ประกาศ : 102656

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง
ออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วยดีไซน์ใหม่ๆ งานต่างๆมีความท้าทายทั้งรูปแบบและเวลา
ใช้เครื่องมือในการผลิตที่ทันสมัย ตอบสนองกับงานในปัจจุบันได้
หางานตรัง รับสมัครงานตรัง : 01/10/2562

หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงานตรัง
ตรัง ฝึกงานตรัง งานชั่วคราวตรัง งานนอกเวลาตรัง งานประจำตรัง งานราชการตรัง งานต่างประเทศตรัง งานอื่นๆตรัง
หางานตรัง สมัครงานตรัง รับสมัครพนักงานตรัง
ตรัง ฝึกงานตรัง งานชั่วคราวตรัง งานนอกเวลาตรัง งานประจำตรัง งานราชการตรัง งานต่างประเทศตรัง งานอื่นๆตรัง